Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Verdiepingsmodule Interne Onderzoeker VIK

Algemeen

Wanneer je een intern onderzoek binnen de organisatie moet uitvoeren vergt dit specifieke kennis en vaardigheden. Lastige gesprekken voeren, conflicten hanteren en beschikken over analytische vaardigheden horen daarbij. Ook is het van belang dat je vertrouwd bent met het wettelijk kader dat in de algemene wet bestuursrecht staat.

Bij een intern onderzoek staat het gedrag van de medewerkers in de organisatie centraal en ligt de focus op normschendingen. In de verdiepingsmodule ligt de focus op hoe het oriënterend en intern onderzoek wordt uitgevoerd met inachtneming van:

 • Protocol intern onderzoek= spoorboekje
 • Rechten, plichten en bevoegdheden en termijnen zijn niet zo strak geregeld als in strafrecht. Het kader is AWB.
 • Gedragscode is handelingskader en geen juridisch kader maar maakt daar wel onderdeel van uit (communicatieprotocol, inzetcriteria RR en inzetcriteria VIK)
 • Wie is de baas van het oriënterend onderzoek: OvJ of werkgever? Verschil tussen politie als werkgever en als opsporingsambtenaar
 • Uitvoeringsregelingen zoals bijvoorbeeld geschenkprotocol, aanwending geweldsgebruik politie, klokkenluidersregeling
 • Overgang tussen verschillende onderzoeken en uitwisselbaarheid van info. Stel RR wil bij strafrechtelijk onderzoek info uit intern onderzoek hebben, mogen ze dat vragen of moet dat anders? (landelijk standpunt van NP: vorderen. Behalve verklaring betrokkene. Dus overstappen op Sv i.p.v. bestuursrecht)
 • Het schrijven van een onderzoeksrapportage (aanleiding, onderzoeksopzet, methodiek, resultaten en conclusies)

Voor wie

Operationeel experts/Bedrijfsvoerings specialisten die als Intern Onderzoeker werkzaam bij zijn bij een team Veiligheid, Integriteit en Klachten.

Opbouw

De Politieacademie biedt een 3-daagse module  Interne Onderzoeker VIK aan die in nauw contact met adviseurs VIK gemaakt en gegeven wordt.

Resultaat

De leerdoelen die de Politieacademie formuleert in nauw contact met de praktijk:

 1. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures met betrekking tot interne onderzoeken.
 2. Je bent bekend met het doel van intern onderzoek en hebt kennis van het proces, kan hierop wet- en regelgeving toepassen en beschikt over de vaardigheden om deze uit te voeren.
 3. Je bent je bewust van je (beroeps)houding en rol in het professionele handelen als interne onderzoeker.
 4. Je realiseert je en herkent/onderkent de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen in het proces en bent hierover in contact met de lijn.

Praktische informatie

Code: 9303405.001
Type: Training
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 42 sbu
Instituut: 24 sbu
Korps: 15 sbu
Zelfstudie: 3 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 580,00

Toelichting studielast

3-daagste training: 24 sbu aan het instituut, 15 sbu in het korps voor opdrachten en 3 sbu voor zelfstudie.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 01-09-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 01-09 t/m vr 03-09
wo 13-10 (terugkomdag)

Code: S003

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Operationeel experts/bedrijfsvoering specialisten die werkzaam zijn als klachtenbehandelaar bij een team VIK.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.