Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Aanvullende Rijopleiding Auto - Onopvallend

Algemeen

Tijdens deze opleiding leer je verhoogde rijtechnieken die zowel binnen het domein opsporing, handhaving, verkeer of binnen onderdelen van de basis politiezorg kunnen worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het achterhalen van overtreders. Hierbij moet je inhalen en zo nodig overtredingen maken, zoals het overschrijden van een doorgetrokken streep, het negeren van een inhaalverbod, het overschrijden van de maximumsnelheid, rijden door rood licht en meer. Natuurlijk allemaal met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor executieve politieambtenaren die belast zijn of worden met toezicht in de domeinen handhaving, opsporing en/of verkeer, of ander onderdeel waarbij een verhoogde rijvaardigheid gewenst is.

Opbouw

De Aanvullende Rijopleiding Auto (ARA) duurt 10 dagen, verspreid over 2 aaneengesloten weken. Er wordt gereden in een onopvallend lesvoertuig van de Politieacademie. 

Resultaat

Wat moet je kunnen:

 • In staat zijn snel beslissingen te nemen waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het voertuig en de situatie onderkend worden, maar waarbij steeds gehandeld wordt vanuit rust. Je voortdurend bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid en van de veiligheidsaspecten.
 • Onder wisselende omstandigheden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, het voertuig snel en veilig kunnen keren. Hierbij afwegen welke methode voor het beoogde doel vereist dan wel gewenst is.
 • Je in kunnen leven in de andere weggebruikers en deze respecteren. Een goede voertuigbeheersing tonen.
 • Het herkennen en inschatten van bochten en onder wisselende omstandigheden met hogere snelheden kunnen berijden.
 • Ook met hogere snelheden, zoveel mogelijk inhaalkansen benutten.
 • Onder wisselende weer- en verkeersomstandigheden kunnen rijden.
 • Blijven presteren onder tijdsdruk en/of onder psychische druk.
 • Meerdere handelingen tegelijk uit kunnen voeren die niet met de primaire rijtaak te maken hebben (multitasking).
 • Bij het uitvoeren van spoedritten (al dan niet met optische en geluidsignalen (O&G) daar waar het mogelijk is winst in het verkeer pakken. Gebruik te maken van de vrijstellingen en meerdere opdrachten tegelijk uit kunnen voeren.
 • Gedurende het uitvoeren van een spoedrit stressbestendigheid tonen en inventief zijn in het zoeken naar oplossingen. Ook onder invloed van deze druk de juiste inzichtelijke beslissingen nemen.
 • Tijdens het rijden en het uitvoeren van alle opdrachten een goed verkeersinzicht en anticipatievermogen tonen.
 • Altijd de verkeersveiligheid en de veiligheid van de inzittenden en anderen kunnen waarborgen.

Je sluit de opleiding af met een proeve van bekwaamheid.

Praktische informatie

Code: 9103107.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 68 sbu
Instituut: 66 sbu
Proeve: 2 sbu

Duur: 1-2 weken
Locatie: Politieacademie Leusden
Totaalprijs: € 9.375,00

Randvoorwaarden

De training vindt plaats op een locatie van de Politieacademie, maar kan in overleg ook in-company gegeven worden.

Voorafgaand aan deze rijopleiding kun je een zogenaamde 'korte intest' doen. Na afloop van deze intest wordt een rapportage opgemaakt, waarin staat aangegeven welk instapniveau bij jou is vastgesteld en of de kans voldoende wordt geacht dat je de komende opleiding met goed gevolg zult afsluiten. Deze rapportage is een advies. Je teamchef beslist uiteindelijk of je daadwerkelijk gaat starten met de opleiding.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 21-06-2021

Locatie: Politieacademie Leusden
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S010

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 12-07-2021

Locatie: Politieacademie Leusden
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S011

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 02-08-2021

Locatie: Politieacademie Leusden
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S012

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 23-08-2021

Locatie: Politieacademie Leusden
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S013

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 13-09-2021

Locatie: Politieacademie Leusden
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S014

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 04-10-2021

Locatie: Politieacademie Leusden
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S015

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 25-10-2021

Locatie: Politieacademie Leusden
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S016

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 15-11-2021

Locatie: Politieacademie Leusden
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S017

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 06-12-2021

Locatie: Politieacademie Leusden
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S018

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Voor deze training zijn geen expliciete instroomeisen opgesteld.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Deze opleiding wordt niet standaard afgenomen door de politie. Het is niet mogelijk om deze opleiding aan te vragen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.