Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Master of Crisis and Public order Management

Algemeen

Onze maatschappij wordt steeds kwetsbaarder voor grote ongelukken en crises. Jaarlijks zijn er veel verwachte en onverwachte gebeurtenissen die risico’s en gevaren met zich meebrengen en die een multidisciplinair optreden vergen. Het komt dan aan op een goede voorbereiding, goede samenwerking en professionele sturing. Ook gaan de veiligheidsregio’s een steeds belangrijkere rol spelen op het terrein van orde en veiligheid. Dit in nauwe samenwerking met defensie, gemeenten, rijksdiensten en waterschappen. Om hier een goede invulling aan te geven crisismanagers met voldoende bagage onmisbaar. De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) levert de benodigde deskundigheid voor alle partijen die bij een crisis of groot incident betrokken zijn.

Crisismanagement en gevaarbeheersing (Public Order Management) zijn de pijlers van deze tweejarige multidisciplinaire opleiding.

Voor wie

Personen, werkzaam bij overheid of in het bedrijfsleven, die veiligheidszorg en rampenbestrijding en/of crisismanagement in hun portefeuille hebben of krijgen en personen die een verantwoordelijkheid hebben bij evenementenbeleid en/of grootschalig optreden. Dit zijn onder andere functionarissen bij veiligheidsregio’s, politie (portefeuillehouders en hoofden CCB, algemeen commandanten, stafleden GBO, districtchefs, leidinggevenden binnen RIO en regionale coördinatoren in RIC), brandweer (commandanten van dienst), GHOR (RFG’s), defensie en gemeenten. Maar ook functionarissen bij nutsbedrijven, de energiesector en ministeries die in hun werk veel te maken hebben met gevaar- en crisisbeheersing.

Opbouw

Informatie over de inhoud van deze Master is te vinden op www.mastercpm.nl

Resultaat

Na succesvolle afronding van deze tweejarige opleiding ontvang je een diploma.

Praktische informatie

Code: 6200515.004
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 1680 sbu
Instituut: 553 sbu
Zelfstudie: 319 sbu
Proeve: 808 sbu

Duur: > 1 jaar
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

Informatie over de inhoud van deze Master is te vinden op www.mastercpm.nl

Overige informatie

Deze opleiding wordt aangeboden door de Politieacademie en het Instituut Fysieke Veiligheid.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

HBO- / bachelorsdiploma (of niveau-drempelbepaling) en voldoende score op instroomassessment.
Bij voorkeur een aantal jaren relevante werkervaring. Wanneer dat niet het geval is zal toelating beoordeeld worden in overleg met de decanen van de opleiding

Vrijstellingen

Informatie over de inhoud is te vinden op www.mastercpm.nl

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.