Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Recherchekundige Master Criminaliteitsanalyse en Recherchekunde

Algemeen

Een recherchekundige wordt ingeschakeld bij verdieping of verbreding van de tactische of technische opsporingscompetenties van de politiekundige bachelor. Deze aanvullende expertise gaat verder dan de alledaagse regie van veiligheidsarrangementen of bestuurlijke handhavingsprocessen. Bij het managen van bijzondere rechercheprojecten moeten de hoofdprocessen van criminologisch en criminalistisch onderzoek op elkaar afgestemd en geëvalueerd worden. De coördinatie, communicatie en coöperatie met specialisten binnen en buiten de politie, met politiekundigen en het Openbaar Ministerie in het bijzonder dient soepel te verlopen. In de regel gaat het om een hoofdtaak.

Recherchekundigen beschikken weliswaar over een gemeenschappelijke set van vakbekwaamheden, maar ook over competenties die bij hun collegae niet voorhanden hoeven te zijn. In de praktijk uiten deze verschillen zich bijvoorbeeld in het voorkomen van een financieel naast een digitaal recherchekundige. De bijzonderheden worden beschreven in een differentiatieprofiel op niveau 5 en soms op niveau 6 (voor de financiële recherchespecialist).

Voor wie

Voor rechercheurs die uitvoerende werkzaamheden (gaan) uitvoeren en op inhoud gaan coördineren op minimaal hbo-niveau.

Opbouw

De leergang Recherchekundige, afstudeerrichting Criminaliteitsanalyse en Recherchekunde bestaat uit modules met in het Algemeen Deel:

Structureren van een meer omvattend recherche onderzoek

Afstudeerrichting:

Het toepassen van sociale wetenschap in sociale netwerkanalyse

Vorming en toetsing van scenario

Het uitvoeren van een masterproject wetenschap en opsporing

Resultaat

Na het behalen van het diploma ben je in staat om zelfstandig:

 • vanuit meerdere invalshoeken en disciplines dilemma’s af te wegen,
 • strategische keuzes te maken,
 • een oordeel over een zaak te vormen,
 • hypothesen en scenario’s te formuleren,
 • complexe opsporingsonderzoeken te doen,
 • methoden en technieken van onderzoek toe te passen,
 • wettelijk bewijs te vergaren,
 • sparringpartner te zijn voor leidinggevenden, het OM en ketenpartners,
 • een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling en participeren in kenniskringen,
 • contacten te kunnen onderhouden met de (inter)nationale opsporingspraktijk.

Praktische informatie

Code: 5302452.002
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 1680 sbu
Instituut: 1680 sbu

Duur: > 1 jaar
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

De leergang kent een looptijd van ongeveer 2 tot 2 ½  jaar. Tussen de modules zit een stageperiode van 12 tot 16 weken. Je loopt stage op een (recherche) afdeling, afgestemd op de eerstvolgende module.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

 • Diploma Politiekundig Bachelor/Bachelor of Policing; of
 • Diploma Allround Politiemedewerker (op mbo-niveau 4) in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma; of
 • Diploma Inspecteur (LTM, BTM).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.