Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vorming en toetsing van scenario

Algemeen

Bij de module Vorming en toetsing van scenario’s leer je  methodologisch te denken en werken met behulp van hypothesen, scenario’s en indicatoren binnen een opsporingszaak. Je oefent met het formuleren van scenario’s en scripting van mogelijke gebeurtenissen en het toetsen van de waarschijnlijkheid daarvan op basis van beschikbare informatie. Je leert ook hoe je een beroep kunt doen op je creativiteit om zaken vanuit een ander oogpunt te bekijken en kritische ‘what-if’ vragen te stellen.

 Vanuit de wetenschappelijke hoek worden cognitieve denkfouten belicht en gekoppeld aan de praktijk. Door het trainen van verschillende brainstormtechnieken en gestructureerde denkmodellen leer je een transparante en bekritiseerbare manier van werken aan om tunnelvisie te voorkomen.

 Je ervaart het belang voor het Openbaar Ministerie van jouw inbreng van alternatieve scenario’s en samenwerking bij een strafzaak. Je oefent hoe je informatie- en onderzoeksvragen opstelt en met een heldere overdracht zowel mondeling als schriftelijk als sturingsadvies aan de teamleiding geeft.

 Je krijgt een certificaat als je twee examens met een voldoende afsluit. Het eerste examen is tijdens de laatste dag op de academie en wordt in kleine groepen uitgevoerd. De lesstof wordt getoetst aan de hand van een nagebootste praktijksituatie (simulation suite).

Het tweede examen wordt na afsluiting van de lesdagen individueel uitgevoerd op basis van een cold case of lopend opsporingsonderzoek (TGO). Vergelijkbaar met het eerste examen worden scenario’s getoetst, met aanvullende onderzoeksvragen voor de opdrachtgever. De resultaten verantwoord je methodologisch in een rapportage, waarin de wetenschappelijke theorieën en de gebruikte analysetechnieken zijn verwerkt.

Voor wie

Operationeel Specialisten (analisten) die uitvoerende werkzaamheden (gaan) uitvoeren op minimaal HBO niveau binnen een cold case, opsporingsonderzoek of tijdens een team grootschalig optreden (TGO) en  studenten van de Leergang Recherchekundige afstudeerrichting criminaliteitsanalyse (Master of Criminal Investigation).

Opbouw

De module bestaat uit een mix van literatuurstudie, praktijkopdrachten en lesdagen. Deze lesdagen zijn verdeeld in vier clusters waarin de hectische fase, reconstructie, bewijsfase en kritische beroepshouding rond een opsporingszaak worden behandeld.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Forensisch en tactisch meedenken als analist bij een plaats delict
  • Creatief denken en brainstormtechnieken
  • Herkennen van cognitieve denkfouten
  • Gebruik van hypothesen, scenario’s, indicatoren en scripting
  • Toetsen, falsifiëren en verifiëren van (alternatieve) scenario’s
  • Toepassen van gestructureerde denkmodellen en zicht op databestanden
  • Samenwerking met Openbaar Ministerie en optimaal benutten scenario’s
  • Pitchen en bondig overdragen stand van zaken analyse
  • Professionele houding als recherchekundig analist

Resultaat

Met het succesvol afronden van twee examenopdrachten toon je aan dat je beschikt over competenties om methodologisch hypothesen en scenario’s te vormen en kritisch te toetsen binnen een opsporingsonderzoek/TGO. Op basis van je analyses ben je in staat om op een professionele wijze informatie- en onderzoeksvragen te delen met teamleiders voor sturing van opsporingsonderzoeken.

Praktische informatie

Code: 5300167.003
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 94 sbu
Korps: 43 sbu
Zelfstudie: 38 sbu
Proeve: 49 sbu

Duur: 1-3 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 7.270,00

Toelichting studielast

De lesdagen zijn telkens vier aaneengesloten dagen. Houd rekening met literatuurstudie en opdrachten voor en na de lesweken. Studiebelasting vindt met name plaats in de tussenliggende periode van de lesdagen en na het afsluiten van de laatste week op de academie. Examenopdracht 2 betreft een praktijkopdracht van een lopend TGO of een cold case en dient aansluitend te worden uitgevoerd. Wanneer je de gehele Master Recherchekunde volgt, dien je dit binnen twee jaar af te ronden. Als je alleen de module Vorming en Toetsing van Scenario’s volgt, heb je zes weken de tijd om Examenopdracht 2 af te ronden.

Overige informatie

In de Leergang Recherchekundige mag één losse module worden gevolgd. Voor toelating tot losse modules of functiegerichte applicaties van de leergang Recherchekundige moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang. Zie voor verdere informatie het document Toelatingseisen Leergangen (document DeelRic VPO Recherche).

Randvoorwaarden

Deelnemers die deze module gaan volgen, werken binnen een politie-eenheid bij Analyse & Onderzoek en hebben toegang tot de specifieke werkomgeving.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 23-02-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: 5
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
di 23-2 tm vr 26-2
di 2-3 tm vr 5-3
di 23-3 tm vr 26-3
di 30-3 tm vr 2-4

Code: A001
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 13-04-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: 9
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
di 13-4 t/m vr 16-4
di 20-4 t/m vr 23-4
di 18-5 t/m vr 21-5
di 25-5 t/m vr 28-5

Code: S001
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Studenten van de Master Recherchekunde met de afstudeerrichting criminaliteitsanalyse.

Wanneer je deze module los wilt volgen, ben je geplaatst binnen de Nationale Politie of Koninklijke Marechaussee bij de afdeling Analyse en Onderzoek en gaat je teamchef akkoord.

In je werk ben je belast met het opstellen van hypothesen en scenario’s op basis van informatie tijdens een opsporingsonderzoek, zoals een TGO.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.