Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vaststellen en beoordelen van de bewijswaarde van digitale sporen

Algemeen

De opleiding Vaststellen en beoordelen van de bewijswaarde van digitale sporen is onderdeel van de afstudeerrichting Digitale Recherchekunde van de Leergang Recherchekunde. Tijdens deze opleiding leer je alles over wetenschappelijke bronnen en research, digitale wetenschappen, digitale opsporingscriminalistiek en juridische bewijswaarde van digitale sporen.

Voor wie

De afstudeerrichting Digitale Recherchekunde is bedoeld voor de recherchekundige die zich richt op forensisch digitale opsporing.

Opbouw

De opleiding bestaat uit elf dagen contactonderwijs, aangeboden in clusters van twee dagen per week. De lessen worden verzorgd door docenten van de Politieacademie, gastdocenten en het NFI. In de opleiding komen tal van onderwerpen aan bod op het gebied van digitale opsporing. Voorbeelden hiervan zijn:

 • automotive
 • mobiele telecommunicatie
 • mobile devices
 • onderzoek op publiek toegankelijke internetbronnen
 • interceptie en sensing
 • digitaal financieel onderzoek
 • digitale technieken en ontwikkelingen
 • de rol van de recherchekundige digitaal
 • internationale rechtshulp in strafzaken
 • opsporingsbevoegdheden in een digitale context
 • bewijswaarde en bewijsminimum

Het eindniveau van de gehele leergang laat zich het best kenmerken door vakspecialisme dat in het teken staat van het participeren in, coördineren, evalueren en adviseren van forensische opsporingsonderzoeken.
Hierbij is er continu een spanningsveld tussen opsporing(sdruk) en forensische wetenschap en tussen resultaatgerichtheid en objectiviteit.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding:

 • ken je het palet van technische- en juridische mogelijkheden en onmogelijkheden inzake de opsporing van digitale aanwijzingen of bewijzen dan wel sporen in digitale omgevingen
 • kun je de bewijs- en tactische waarde inschatten van in te zetten middelen en methoden
 • kun je inhoudelijk overleg voeren met digitaal experts, OM en rechterlijke macht
 • ben je in staat om via netwerkend werken de juiste instanties en bedrijven in te zetten via publiek-private samenwerking
 • kun je een assistentievraag goed articuleren
 • ben je in staat onder tijdsdruk de teamleiding te adviseren inzake opsporingshandelingen in het digitale domein of gericht op het veiligstellen en opsporen van digitale aanwijzingen of bewijs

Praktische informatie

Code: 5300102.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 44 sbu
Korps: 55 sbu
Zelfstudie: 100 sbu
Proeve: 25 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 9.565,00

Indeling van het onderwijs

De afstudeerrichting Digitale Recherchekunde kent een wekelijks ritme. Dit betekent dat je per week twee aaneengesloten dagen naar het opleidingsinstituut komt. De overige uren besteed je aan opdrachten op de werkplek en zelfstudie tot gemiddeld 20 uur per week. Dit ritme wordt ook bij deze opleiding zo veel mogelijk gevolgd.

Overige informatie

Deze opleiding is een verplicht onderdeel van de afstudeerrichting Digitale Recherchekunde. In de opleiding Structureren van een meer omvattend rechercheonderzoek is al kort aandacht besteed aan digitale opsporing. In de opleiding Uitvoeren van een exploratief onderzoek is geleerd om een literatuuronderzoek te doen voor een exploratief onderzoek. Deze leergang bouwt daar op voort.

Randvoorwaarden

Je beschikt over een lijnchef die jou begeleidt tijdens het werkend leren. Ook beschik je over een leerwerkplek waar je korpsopdrachten en de proeve uitvoert.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Minimale vooropleidingseisen voor toelating tot losse modules van de leergang Recherchekundige:

 • Diploma Politiekundig Bachelor/ Bachelor of Policing
 • Diploma Allround Politiemedewerker in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma
 • Diploma Inspecteur (LTM, BTM)
 • Diploma hbo of wo, in combinatie met de premaster recherchekundige.

Bijzondere instroomeisen:

 • Voor deelname aan de module Vaststellen en beoordelen van de bewijswaarde van digitale sporen is een afgeronde module Structureren van een meer omvattend recherche onderzoek vereist.
 • Basiskennis van digitale technieken en onderzoeksmiddelen is vereist. Het advies geldt daarom dat je ter voorbereiding op de VBBDS stage loopt bij de afdeling Digitale Opsporing van de eigen eenheid, waarbij het Oriëntatiekader VBBDS als leidraad kan worden gehanteerd.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.