Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Teamdeel SGBO

Algemeen

Dit teamdeel is de zogenaamde praktijkweek en sluit aan bij het eerder gevolgde functiedeel voor Tactisch knophoofd of het functiedeel Algemeen Commandant (AC).

Vanuit de eerste week worden SGBO kernteams samengesteld (AC, HIN, HON, HOPS en HOHA). Dit kernteam wordt eventueel aangevuld met ander  functionaliteiten. Denk aan HINT, HMOB, HBB, HOPEX en/of HHAN.

Naast het theoretische gedeelte over leiderschapsstijlen, wordt deze week voornamelijk gevuld met praktijkoefeningen in de simulatiesuite. Je wordt in een zo realistisch mogelijke omgeving geconfronteerd met diverse crisissituaties. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van tegenspel.

In de uitgebreide de-briefings en evaluaties, wordt gebruik gemaakt van het I.P.I.G. model. I.P.I.G staat voor: Inhoud, Procedure, Interactie en Gevoel.

Je wordt hierbij gecoacht, geadviseerd en begeleid naar het examen door de docenten en een trainer van een extern coachingsbureau.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor politiemedewerkers van niveau vijf en zes en die zijn aangewezen als tactisch of strategisch leidinggevende aan een grootschalig en bijzonder optreden (GBO). Of kandidaten waarvan de intentie bestaat dat zij aan dit profiel gaan voldoen.

Opbouw

Je volgt de module in twee perioden van een week. De totale studiebelasting is 84 SBU. In de eerste week (functiedeel, 42 SBU) wordt vooral aandacht besteed aan het leren toepassen van theoretische modellen (BLOOS en IRS) en het verkennen van het landschap van crisisbeheersing.

In dit teamdeel (tweede opleidingsperiode, 42 SBU) verwerf je competenties tijdens authentieke simulaties, waarbij de strategisch leidinggevende en de tactische leidinggevenden van verschillende processen participeren. Hierbij ontwikkel je aanvullende competenties zoals samenwerken, leiding geven en aansturen, functioneren onder druk en het opereren in de politiek-bestuurlijke context.

Resultaat

Na het volgen van beide delen van de opleiding ben je startbekwaam om als zelfstandig strategisch of tactisch hoofd in te stromen in één van de SGBO-staven van de Nationale Politie.

Je bent o.a. in staat om:

•Relevante informatie voor het grootschalig en bijzonder optreden te beoordelen,

•Realistische scenario's te bedenken, oplossingsrichtingen te formuleren en de consequenties van acties door te redeneren naar andere deelprocessen,

•Te overleggen en af te stemmen met bevoegd gezag, operationeel commandanten, (keten)partners en organiserende partijen,

•Leiding te geven aan de staf GBO of operationeel commandanten, situatie- of persoonsafhankelijk  verschillende leiderschapsstijlen toe te passen,

•Onder druk de juiste besluiten te nemen, prioriteiten te stellen en verschillende belangen zorgvuldig af te wegen.

•Zorg te dragen voor of deel te nemen aan de evaluatie binnen de staf GBO en reflectie te bewerkstelligen

Praktische informatie

Code: 5200765.003
Type: Module
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 1 sbu
Instituut: 1 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Totaalprijs: € 35.692,00

Toelichting studielast

1 tot maximaal 104 weken, afhankelijk van beschikbare plaatsen in teamdeel SGBO.

Overige informatie

Het is mogelijk om als reeds gecertificeerd hoofd op een tactische knop, direct in te stromen in dit teamdeel voor een andere tactische knop. Bij doorstromen van Tactisch leidinggeven aan SGBO naar Strategisch leidinggeven aan grootschalig en bijzonder optreden (GBO) dient de functieweek behorende bij de functie van Algemeen Commandant wel gevolgd te worden en moet de daarbij behorende proeve van bekwaamheid (examenopdracht 1: Ontwikkelen Strategische plan) met een voldoende resultaat worden afgesloten.

Randvoorwaarden

Je stelt je, voor aanvang van de opleiding, op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden behorende bij uw toekomstige functie binnen de SGBO. Bijvoorbeeld: een Hoofd Orde Handhaving heeft kennis van en inzicht in de werkwijze
en inzetmogelijkheden van de Mobiele Eenheid en weet wat de taken en verantwoordelijkheden zijn die bij deze knop horen. Een Hoofd Bewaken en Beveiligen heeft kennis en inzicht in het stelsel bewaken en beveiligen en weet wat de taken en verantwoordelijkheden zijn die bij deze knop horen.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 18-10-2021

Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma t/m do.

Code: S016

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Tactisch Hoofd: niveau 5 en 6

Strategisch Hoofd: niveau 6

Vrijstellingen

Er zijn voor deze opleiding geen vrijstellingen mogelijk.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.