Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Optreden bij delicten tegen de openbare orde

Voor wie

Dit onderwijs is onderdeel van het doorstroomtraject Politiemedewerker naar Allround Politiemedewerker.

Opbouw

Onderdelen van dit onderwijs zijn:

 • Waarnemen,
 • Eerste maatregelen plaats delict: 
    Eerste hulp aan slachtoffer (EHBO)
    Beveiligen plaats delict en inventarisatie sporen
    Bij heterdaad: aanhouden en voorgeleiden 
    Aan kleding onderzoeken
    In beslag nemen,
 • Slachtoffer opvangen,
 • Volledig opsporingsonderzoeken instellen, zonodig in samenwerking met specialisten,
 • Contacten leggen met betrokkenen gericht op verkrijgen van informatie over (wapen)delicten
 • Verwijzen naar andere instanties,
 • Bouwstenen aandragen voor probleemgerichte aanpak,
 • Geven van preventieadvies,
 • Schriftelijk rapporteren.

Resultaat

Dit onderwijs is onderdeel van het doorstroomtraject Politiemedewerker naar Allround Politiemedewerker. Je leert hoe je correct moet optreden bij delicten tegen de openbare orde zoals misdrijven (opruiïng, belediging, openlijke geweldpleging, huisvredebreuk, discriminatie en racisme, brandstichting), overtredingen (baldadigheid, openbare dronkenschap, staat van dronkenschap) en overtredingen t.a.v. de openbare orde uit de APV (in relatie met Drank en Horecawet, Wet op de Kansspelen etc.) of burenoverlast (bijvoorbeeld geluid).

Bijvoorbeeld: Een groep jongeren is de toegang tot een discotheek ontzegd; uit onvrede en dronken balorigheid vernielen zij straatmeubilair. De Allround politiemedewerker komt ter plaatse. Deze draagt er zorg voor, in samenwerking met een collega, dat het delict stopt. Hij of zij stelt een opsporingsionderzoek in ter zake van openlijke geweldpleging.

Praktische informatie

Code: 4500568.001
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 0 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

De opleiding is duaal: dit betekent dat je deels op school zit en deels in het korps werkt.

Overige informatie

Dit onderwijs is ook los afneembaar.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Instroomeisen reguliere vooropleiding

Je hebt een afgeronde opleiding basis politiemedewerker.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.