Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Rechercheren in een meer omvattende zaak en TGO

Algemeen

Als rechercheur heb je een zeer brede algemene kennis nodig van het recherchevak. In de opleiding Rechercheren in een meer omvattende zaak en team grootschalige opsporing leer je om als rechercheur grote opsporingszaken uit te voeren en voor te bereiden. Je maakt kennis met verschillende onderwerpen die je nodig hebt in de praktijk.

Voor wie

Generalisten en Senioren Tactische Opsporing met minimaal 2 jaar werkervaring in de tactische opsporing die meer omvattende recherchezaken zelfstandig gaan uitvoeren of coördineren al dan niet door middel van een projectmatige aanpak.

Opbouw

Tijdens de opleiding kom je in aanraking met alle facetten van het rechercherchevak die je opleiden en er toe bijdragen om te kunnen rechercheren in een meer omvattende zaak en een team grootschalige opsporing. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Juridische oriëntatie
 • Informatievergaring en plan van aanpak
 • Tactische opsporingsmethoden
 • Bijzondere opsporingsmethoden
 • Samenwerken met specialistische afdelingen
 • Criminaliteitsvormen
 • Betrouwbaarheid getuigenverklaringen
 • Verdachtenverhoor
 • Zicht op drugs en wapens
 • Samenwerken binnen een team grootschalige opsporing (TGO)
 • Tactische integratie en vastlegging

Resultaat

Na het afronden van deze opleiding ben je in staat om meer omvattende recherchezaken zelfstandig voor te bereiden en uit te voeren.

Praktische informatie

Code: 4301141.005
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 756 sbu
Instituut: 318 sbu
Korps: 150 sbu
Zelfstudie: 256 sbu
Proeve: 32 sbu

Duur: 6-12 maanden
Locatie: Meerdere locaties, zie hieronder bij Startdata
Totaalprijs: € 11.750,00

Toelichting studielast

Gemiddelde studiebelasting per week waarin de instituutsdagen zijn gepland = 40 SBU. Er zijn in totaal 17 weken met instituutsdagen die, afhankelijk van de groep, een doorlooptijd hebben van 20 tot 25 weken.

Overige informatie

Deze module is een verplicht onderdeel van het algemeen deel van de leergang Recherchemedewerker, tactisch rechercheur.

Het is niet mogelijk om vrijstelling aan te vragen. Ben je in het bezit van de certificaat Uitvoeren van Grootschalig Opsporingsonderzoek dan is een standaardvrijstelling mogelijk voor het TGO-deel van de eindproeve en het thema Samenwerken in een team grootschalige opsporing.

Randvoorwaarden

Je bent werkzaam bij een (tactisch) opsporings team en beschikt over een praktijkbegeleider.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 31-08-2020

Locatie: KMAR district Zuid
Beschikbare opleidingsplaatsen: 8
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: A003
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 17-02-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S001
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

 • Diploma Allround Politiemedewerker (op mbo-niveau 4); óf
 • Diploma Politiemedewerker (op mbo niveau 3) in combinatie met een regulier mbo-4 diploma en een certificaat BOR/ Kerntaak Opsporing of een Ervaringscertificaat doorstroom niveau 3 naar niveau 4; óf
 • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat BOR/Kerntaak Opsporing; óf
 • Diploma mbo-4 in combinatie met een BOA- Buitengewoon Opsporingsambtenaar én een certificaat BOR/Kerntaak
  Opsporing.

Vrijstellingen

Wanneer je niet aan de instroomeisen voldoet, is het mogelijk een EVC-procedure te starten (Erkenning van Verworven Competenties). Lees hiervoor de algemene informatie over toelating en vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.