Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Dossiervorming verdieping

Algemeen

In de opleiding Dossiervorming verdieping wordt ingegaan op complicerende factoren met betrekking tot vastlegging en dossiervorming. De opleiding bevat 2 leeropdrachten: (F)actoren onderkennen die dossiervorming compliceren en Analyseren en structureren van informatie gericht op dossiervorming.

In de opleiding wordt, mede vanuit een door jezelf gekozen onderzoek uit de praktijk, theoretisch en praktisch aandacht besteed aan diverse onderwerpen in het kader van de dossiervorming. De verschillende onderwerpen zoals informatiehuishouding, ketenpartners en scenario’s en verweren worden verwerkt aan de hand van het door jezelf gekozen onderzoek, resulterend in een (eind)rapportage. Reflectie vanuit je rol als dossiervormer speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor wie

Tactisch rechercheurs / dossiervormers met enkele jaren recherche-ervaring en (mede) belast met het opstellen van onderzoeks- en procesdossiers in de praktijk.

Resultaat

Je kunt in een onderzoek de complexiteit daarvan onderbouwen, de informatie structureren en organiseren en de onderzoeksresultaten inzichtelijk maken. Vervolgens kun je de bevindingen hieromtrent weergeven in een rapportage en deze beargumenteren en verantwoorden.

Praktische informatie

Code: 4300290.004
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 112 sbu
Instituut: 56 sbu
Korps: 36 sbu
Zelfstudie: 12 sbu
Proeve: 8 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 4.783,00

Overige informatie

De opleiding Dossiervorming verdieping wordt aangeboden als keuzekernopgave in de Leergang Recherchemedewerker, Tactisch Rechercheur maar kan ook als losse opleiding worden afgenomen.

Randvoorwaarden

Je dient zelf te beschikken over een wetboek Strafrecht / Strafvordering.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

  • Diploma Allround Politiemedewerker (mbo 4)
  • Diploma Politiemedewerker (mbo 3) in combinatie met een regulier MBO-4 diploma en een certificaat CAR, BOR of VOO
  • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat CAR, BOR of VOO
  • Diploma MBO-4 in combinatie met een certificaat CAR, BOR of VOO en een certificaat BOA- Bijzonder Opsporingsambtenaar.

Om in te stromen in deze kernopgave moet je voldoen aan de competenties van de opleiding Dossiervorming Basis of van opleiding Rechercheren in meer omvattende zaken (RIMOZ) (tot en met 2008). Aanvullend moet je minimaal twee jaar ervaring hebben met dossiervorming in meeromvattende (complexe) rechercheonderzoeken, op (boven)regionaal of districtsniveau. 

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.