Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leergang recherchemedewerker: tactisch rechercheur

Algemeen

Tactisch rechercheren is een vak en stelt hoge eisen aan de bekwaamheden van de recherchefunctionaris. Een vak dat je leert door ervaring en opleiding met elkaar te combineren. De Leergang Recherchemedewerker Tactisch rechercheur wordt daarom aangeboden aan diegenen die zich (verder) in dit vakgebied willen bekwamen. De leergang sluit aan op de bekwaamheden die verworven zijn in het basisonderwijs en brengt daarmee verdieping en meer in het bijzonder specialistische expertise aan die benodigd is om het recherchevak uit te kunnen oefenen. Het niveau is gebaseerd op het beroepsprofiel van de tactisch rechercheur (op mbo niveau 4).

Omdat het in het tactische recherchevak gaat om algemene en bijzondere expertisegebieden, zijn die expertisegebieden in afzonderlijke deelopleidingen, zogeheten modules, ondergebracht en is er door een zekere ordening daarvan een samenhangend geheel, lees leergang, ontstaan met keuzemogelijkheden. Je kan door het maken van studiekeuzes in de leergang toewerken naar een eigen specialisme binnen het recherchevak.

De Leergang Recherchemedewerker Tactisch Rechercheur wordt met ingang van 01-01-2020 niet meer aangeboden. De structuur van de Leergang blijft bestaat zodat de diploma equivalent mogelijk blijft bij 60 credits conform de geldende structuur. Hiertoe schrijf je in op de afzonderlijke modules die bij deze structuur behoren.

De leergang komt per 31-12-2020 te vervallen.

Voor wie

Generalisten en Senioren GGP en Tactische Opsporing die minimaal 2 jaar werkzaam zijn in de opsporing.

Opbouw

De leergang is opgebouwd uit een algemeen deel dat verplicht is voor elke student. Na het volgen van het algemene deel kan een keuze worden gemaakt uit een van de afstudeerrichtingen en keuzekernopgaven. Elke (afzonderlijke) module bevat een of meerdere examenopdrachten (proeve van bekwaamheid). Is deze met goed gevolg afgesloten dan wordt een certificaat verstrekt. Na het succesvol afronden van de leergang wordt een diploma verstrekt.

Algemeen deel:
Rechercheren in een meer omvattende zaak en TGO
Tactisch Data Onderzoek
Dossiervorming Basis 

Afstudeerrichting  Zedenrecherche:
Handelen in zedenzaken

Afstudeerrichting Opsporing drugs & wapens:
Aanpak van onderzoek naar verdovende middelen
Optreden bij handel, gebruik en bezit van illegale wapens en munitie

Afstudeerrichting Financiële recherche:
Meewerken aan een financieel recherche onderzoek

Afstudeerrichting Milieucriminaliteit:
Milieucriminaliteit

Voor het afronden van een complete leergang moeten de afstudeerrichtingen aangevuld te worden tot 60 credits, door een keuze te maken uit de volgende modules:

Organiseren en uitvoeren van een opsporingsconfrontatie (2 credits)

Verhoren van kwetsbare getuigen in zedenzaken (9 credits)

Handelen in jeugdproblematiek (9 credits)

Uitvoeren van een fotobewijs confrontatie (2 credits)

Uitvoeren van een videobewijs en Oslo confrontatie (1 credit)

Familierechercheur (3 credits)

Dossiervorming verdieping (4 credits)

Verhoren van kwetsbare verdachten (8 credits)

Resultaat

Na het voltooien van de leergang is voldaan aan de competenties, zoals omschreven in het beroepsprofiel tactisch rechercheur.

Praktische informatie

Code: 4300241.011
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 1680 sbu
Instituut: 1680 sbu

Duur: > 1 jaar
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

2 jaar deeltijd duaal (2 dagen in de 2 weken onderwijs, een enkele module heeft een afwijkend studieritme). In totaal kent de leergang 1680 studiebelastingsuren, verspreid over twee jaar. Per week 20 studiebelastingsuren  (de ene week 16 uur instituut en 4 uur zelfstudie, de andere week 16 uur werkend leren en 4 uur zelfstudie).

Overige informatie

Je beschikt over een coach (lijnchef of een materiedeskundige) die verantwoordelijk is voor je begeleiding tijdens het werkend leren. Daarnaast beschik je over een leerwerkplek waar je korpsleeropdrachten en proeven uitvoert.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Instroomeisen reguliere vooropleiding

Heb je geen politieopleiding en diploma en wil je instromen in deze leergang? Dan ben je in het bezit van:

  • Een diploma mbo-4 aangevuld met met het certificaat BOR/Kerntaak Opsporing

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

  • Diploma Allround Politiemedewerker (op mbo-niveau 4); óf
  • Diploma Politiemedewerker (op mbo-niveau 3) in combinatie met een regulier mbo-4 diploma en een Ervaringscertificaat doorstroom niveau 3 naar niveau 4 beide in combinatie met een certificaat BOR/Kerntaak Opsporing; óf
  • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat BOR/Kerntaak Opsporing.

Bij voorkeur ben je werkzaam op een recherche-afdeling.

Deze en alle overige toelatingseisen kun je vinden in hoofdstuk 4 van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.