Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Tactisch Data Onderzoek

Algemeen

De opleiding Tactisch Data Onderzoek is bedoeld voor tactisch rechercheurs die in hun dagelijkse werk geconfronteerd worden met allerlei soorten gegevens (data) in inbeslaggenomen computers en smartphones en dergelijke, evenals gegevens en informatie op het internet (the cloud) en/of lokale netwerken. Veel van deze gegevens kunnen door de rechercheur, die de zaak het beste kent, zelf worden onderzocht met behulp van eenvoudige middelen en procedures. Denk daarbij aan het iRN (Internet Research Network) en Hansken (Data-onderzoeksomgeving NFI), waarmee vanaf de eigen werkplek onderzoek kan worden verricht in digitale gegevens.

Tijdens de opleiding Tactisch Data Onderzoek leer je om binnen de eigen (interdisciplinaire) werkomgeving gebruik te maken van (forensische) opsporingsmogelijkheden in digitale omgevingen, daarbij de relevante juridische kaders in acht te nemen en een proces-verbaal van het onderzoek op te maken. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de politie-specifieke aspecten van data onderzoek, zoals het verbinden van digitale sporen met de bestanddelen van het strafbare feit, afbreukrisico's en maatregelen voor veilig gebruik van het internet.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor in de opsporing werkende politiemedewerkers.

Opbouw

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Internet-onderzoek: in dit onderdeel, dat gelijk is aan de losse Basis Internet Training Politie (BIT), leer je internet op een veilige en verantwoorde wijze te gebruiken binnen de opsporing, waarbij o.a. de volgende onderdelen aan bod komen: gebruik en werking van het iRN, techniek en werking van het internet, tactiek en bevoegdheden, zoeken en vinden, sporen en afbreukrisico, 'anoniem' internet, proces-verbaal.
 2. Data-onderzoek: je leert de basiswerking van het besturingssysteem Windows, toepassing van programma's, bestanden en mappen en de wijze waarop de gemiddelde gebruiker (verdachte) hier mee om gaat. Vervolgens leer je de opgedane kennis toe te passen binnen het onderzoek in door digitaal  rechercheurs veiliggestelde en inzichtelijk gemaakte gegevens, op aanwezigheid van relevante informatie.
 3. Intermediairschap: je leert over het onderzoek in een digitale omgeving te  communiceren met de digitaal rechercheur enerzijds en de leden van het tactisch opsporingsteam anderzijds, waarbij je je eigen grenzen en die van het team in acht neemt en tijdig de juiste mensen weet te betrekken bij en te instrueren over het onderzoek.
 4. Juridisch kader: je leert relevante, nationale en internationale wet- en regelgeving toe te passen binnen het opsporingsonderzoek. Denk hierbij aan regelgeving in relatie tot data in 'the cloud', vorderen van gegevens en de wet computercriminaliteit.
 5. Proces-Verbaal: de student leert een proces-verbaal op te maken van een internet-onderzoek en een data-onderzoek, waarbij vooral aandacht is voor het eenvoudig omschrijven van waarnemingen m.b.t. digitale sporen en de daarbij behorende terminologie.

Resultaat

Na afronding van de opleiding kun je:

 • Onderzoek doen op het internet, zowel met als zonder gebruikmaking van het iRN.
 • In inbeslaggenomen gegevens digitale informatie vinden en veiligstellen.
 • Eenvoudige digitale sporen vertalen naar aanwijzingen tot bewijs.
 • Met de onderzoeksresultaten verder onderzoek mogelijk maken en op het juiste moment een digitaal rechercheur bij het onderzoek betrekken.
 • Proces-verbaal opmaken van het opsporingsonderzoek en de daarbij aangetroffen en/of veiliggestelde digitale sporen.
 • Vanuit zijn/haar rol als intermediair tussen tactische- en digitale opsporing, de digitale opsporingsmogelijkheden voldoende inschatten en benutten.
 • De mogelijkheden benoemen waarover criminelen en de opsporingspraktijk beschikken door het gebruik van hedendaagse hard- en software toepassingen.

Praktische informatie

Code: 4300188.003
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 112 sbu
Instituut: 64 sbu
Korps: 24 sbu
Zelfstudie: 14 sbu
Proeve: 10 sbu

Duur: 1-3 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 2.329,00

Overige informatie

Voor deelname aan deze opleiding is het wenselijk dat je beschikt over bovengemiddelde vaardigheden in het gebruik van MS-Windows en MS-Word, evenals ruime ervaring in het gebruik van internet.

Randvoorwaarden

In verband met huiswerk- en praktijkopdrachten, moet je tijdens de studie beschikken over een computer voorzien van het besturingssysteem Windows-7 of hoger met de mogelijkheid om zelf software te installeren en de-installeren, en een iRN-werkplek voor toegang tot iRN en Hansken.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 27-02-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 27-02, di 28-02
ma 13-03, di 14-03
ma 27-03, di 28-03
do 13-04, vr 14-04
ma 24-04, di 25-04
ma 15-05 9examen)
ma 12-06 (herexamen)

Code: S001

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent politiemedewerker en werkt in de opsporing.

Vrijstellingen

Wanneer je de Basis Internet Training al hebt gevolgd, kun je door middel van een EVC-procedure vrijstelling aanvragen voor het onderdeel Internet-onderzoek (3 dagen op de Politieacademie).

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.