Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leidinggeven bij Explosieven Veiligheid CBRNE Traject

Algemeen

De opleiding Leidinggeven bij Explosieven Veiligheid CBRNE leidt je op tot Teamleider Explosieven Veiligheid CBRNE (TEV). Als teamleider (TEV) geef je leiding aan één of meerdere teams met explosievenverkenners tijdens het uitvoeren van een Explosieven Veiligheidsonderzoek CBRNE (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair). Dit veiligheidsonderzoek kan zowel repressief als preventief worden uitgevoerd.

Een preventief explosieven veiligheidsonderzoek CBRNE kan plaatsvinden bij een staatsbezoek waarbij een gebouw en de directe omgeving onderzocht dient te worden op de aanwezigheid van verdachte objecten. Je neemt deel in de SGBO structuur, voert een veiligheidsanalyse en voorverkenning uit, adviseert veiligheids- en beschermende maatregelen en stelt een operationeel plan op voor het preventief veiligheidsonderzoek CBRNE. Ook geef je leiding aan de explosievenverkenners tijdens de uitvoering van het veiligheidsonderzoek.

Een repressief explosieven veiligheidsonderzoek CBRNE kan onder andere plaatsvinden naar aanleiding van een telefonische bommelding. Als teamleider (TEV) geef je advies aan de Officier van Dienst of de melding serieus of niet serieus genomen moet worden. Indien het een serieuze melding betreft adviseer je als teamleider (TEV) over de te nemen veiligheidsmaatregelen en zal onder jouw leiding een repressief veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Op gebied van CBRNE word je als teamleider (TEV) bijvoorbeeld ingezet bij het afhandelen van een poederbrief die bij een instelling is ontvangen. Je voert een analyse uit en bepaalt of de poederbrief een serieuze dreiging vormt of niet. Vervolgens adviseer je de Officier van Dienst over de te nemen maatregelen en veiligheidsmaatregelen.

De TEV is de deskundige binnen de politieorganisatie die een analyse mag uitvoeren over (bom)meldingen, poederbrieven (CBRNE) en aangetroffen verdachte objecten.

Voor wie

Executieve politiemedewerkers die zijn aangewezen als Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV).

Opbouw

De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

Operationeel Leidinggeven

Leidinggeven bij Explosieven Veiligheid CBRNE

Deze opleiding behandelt:

  • kernonderdelen zoals analyseren van bommeldingen, poederbrieven en aangetroffen verdachte objecten;
  • leidinggeven tijdens repressieve en/of preventieve explosieven veiligheidsonderzoeken CBRNE (onder diverse dreigingsniveaus);
  • Awareness CBRNE, het opstellen van een operationeel plan t.b.v. een preventief veiligheidsonderzoek CBRNE en het geven van een briefing.

Resultaat

  • Je kunt leiding geven tijdens een repressief of preventief veiligheidsonderzoek CBRNE aan een team van explosievenverkenners om de mogelijke aanwezigheid van een verdacht object te kunnen vaststellen.
  • Je kunt een bommelding, poederbrief of aangetroffen verdacht object analyseren en aan de Officier van Dienst een advies geven of het een serieuze melding betreft of niet.
  • Je kunt voor een voorziene gebeurtenis een operationeel plan opstellen dat gebruikt wordt bij de uitvoering van een preventief explosieven veiligheids-onderzoek CBRNE.

Praktische informatie

Code: 4201366.002
Type: Opleiding
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 168 sbu
Instituut: 149 sbu
Korps: 6 sbu
Zelfstudie: 2 sbu
Proeve: 11 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

De opleiding beslaat één week Operationeel Leidinggeven (algemeen) en drie weken Leidinggeven bij Explosieven Veiligheid CBRNE (TEV deel).

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Instroomeisen hbo zij-instroom

Je bent in het bezit van minimaal diploma opperwachtmeester Kmar/sergeant majoor of Algemeen opsporingsambtenaar aangevuld met mbo niveau 4 certificering.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van een diploma Allround Politiemedewerker (op mbo niveau 4) en het certificaat Optreden bij Explosieven Veiligheid CBRNE.

Vrijstellingen

Vrijstelling voor het onderdeel leiderschap is mogelijk als je aantoont dat je maximaal 5 jaar geleden een OLL of TLL opleiding hebt gevolgd. Je stuurt zelf het bewijs daarvan ruim voor aanvang van de opleiding (minimaal 6 weken) via e-mail: Cbrn.explosievenveiligheid@politieacademie.nl), zodat de vrijstellling in de planning kan worden verwerkt. Niet of te laat aanleveren geeft geen vrijstelling.

De 3 weken opleiding voor teamleider staan los van de opleiding leiderschap en dien je helemaal te volgen.

De opleiding explosieven verkenner (EV) of een hercertificering daarvan dient als basis voor de opleiding teamleider (TEV).

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende. De contactpersoon CCB van je eenheid verzorgt de aanmelding.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.