Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Signaleren en adviseren binnen verkeersinfrastructuur

Algemeen

Een opleiding waar je vaardigheden leert voor het signaleren en adviseren binnen verkeersinfrastructuur. Je richt je op het adviseren bij vraagstukken waarbij verkeersinfrastructuur een rol speelt. Uitgangspunt hierbij is de handhaafbaarheid van voorgestelde maatregelen bij (verkeers)veiligheidsproblematiek, tijdelijke verkeersmaatregelen of nieuwe verkeersinfrastructuur. Daarnaast bereid je je voor op het vertegenwoordigen van de korpschef in het overleg met de wegbeheerder (wettelijke taak BABW).

Voor wie

Politiemedewerkers die willen professionaliseren op het gebied van handhaven en medewerkers die de korpschef vertegenwoordigen in het artikel 24-overleg met de wegbeheerder.

Resultaat

Je kunt onderbouwd en met kennis van zaken, in- en extern, gesprekspartner zijn met betrekking tot vraagstukken over verkeersinfrastructuur. Je toetst de voorgestelde verkeersmaatregelen en adviseert namens de korpschef richting de wegbeheerder. Daarbij heb je een grondig inzicht in de functie van verkeersinfrastructuur bij het (veilig) afwikkelen van verkeersstromen.

Praktische informatie

Code: 4100651.003
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 420 sbu
Instituut: 159 sbu
Korps: 144 sbu
Zelfstudie: 68 sbu
Proeve: 49 sbu

Duur: 3-6 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 9.635,00

Toelichting studielast

Het duale ritme van deze opleiding bedraagt ongeveer 21 weken, met de volgende verdeling van de studiebelastingsuren:

 • 40% instituutsdagen (theorie en praktijk)
 • 40% korpsdagen (doen van korpsopdrachten)
 • 20% zelfstudie (leren in eigen tijd)

Randvoorwaarden

 • Je bent werkzaam op een plek waar je korpsleeractiviteiten kunt uitvoeren.
 • Je plant korpstijd voor het uitvoeren van de korpsactiviteiten/opdrachten.
 • De uitgevoerde korpsopdrachten gebruik je als casus- en reflectiemateriaal tijdens de instituutsbijeenkomsten.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

 • Diploma Allround politiemedewerker (EQF 4)
 • Diploma Politiemedewerker (EQF 3) in combinatie met een regulier mbo-4 diploma
 • Diploma Politiemedewerker (EQF 3) en tenminste twee jaar werkzaam in het taakveld
 • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A)
 • Diploma verwant mbo-4 in combinatie met certificaat BOA-Bijzonder Opsporingsambtenaar

Voor instroom in deze opleiding is affiniteit met verkeer gewenst.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.