Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Minor Veiligheid en Crisisbeheersing (VCB)

Algemeen

Veiligheid en crisisbeheersing zijn twee onlosmakelijk verbonden onderwerpen en hebben een grote impact op de samenleving. Dit geldt ook voor de organisaties die daarin een taak te vervullen hebben.
Het accent bij voorziene gebeurtenissen is de laatste jaren steeds meer verschoven naar een proactieve benadering vanuit de veiligheidsketen waarbij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de partners duidelijk verdeeld worden.
Om binnen dit complexe palet zo optimaal mogelijk te functioneren, is het van groot belang dat adviezen op dit werkgebied gedegen en doordacht tot stand komen.

Je wordt op meerdere momenten gedurende deze minor bewust gemaakt en begeleid op het gebied van de politiek/bestuurlijke sensitiviteit én persoonlijke weerbaarheid. Je wordt bekend en vertrouwd gemaakt met het handelen/adviseren tijdens een crisis dat met allerlei belangen is omgeven. Je beschouwt de diverse aspecten zowel vanuit nationale als internationale invalshoeken.

Voor wie

  • Externe hbo-studenten die vanuit hun opleiding via de minor aansluiting zoeken bij de politie. Het kan ook dienen als onderdeel van de profileringsfase van de Politiekunde Bachelor opleiding.
  • Studenten die Integrale Veiligheidskunde of een aan fysieke veiligheid gerelateerde hbo-opleiding volgen.

Opbouw

Deze minor leidt je op tot Adviseur 2.0.

De minor is gebouwd rondom drie pijlers, waarbij de wereld van Public Order Management (crowd management, crowd control en riot control) de bandbreedte aangeeft, verder gaat de minor in op:

  • het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
  • het adviesproces;
  • fenomenen.

Tijdens de minor voer je een groepsopdracht uit. Voor deze opdracht onderzoek je de rol van adviseur alsmede de effecten van een gegeven advies tijdens een daadwerkelijk evenement.
Deze opdracht mondt uit in een presentatie (workshops/seminar) en in een publicatie in een vakblad.

Er zijn twee voorwaardelijke opdrachten om de minor met goed gevolg af te leggen: een tentamen en verplichte deelname aan 6 simulatietrainingen.

 

Resultaat

Deze minor leidt je op tot Adviseur 2.0.

Praktische informatie

Code: 1900187.000
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 840 sbu
Instituut: 840 sbu

Duur: 3-6 maanden
Totaalprijs: € 2.250,00

Toelichting studielast

Je volgt maximaal 2 dagen per week les op de Politieacademie in Apeldoorn.

De Politieacademie is in verband met vakantie gesloten in week 29-32 en in de week tussen kerst en oud en nieuw. Alle overige weken gaat het onderwijs door. Er zijn geen reguliere schoolvakanties tijdens de minor Politiekunde.

Randvoorwaarden

Ga je de minor volgen aan de Politieacademie dan teken je een geheimhoudingsverklaring en lever je een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan.

Algemene instroomeisen

  • hbo Integrale Veiligheidskunde of een aan fysieke veiligheid gerelateerde hogere beroepsopleiding;
  • hoge motivatie;
  • toestemming van jouw eigen opleiding.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

De inschrijving voor de minor verloopt NIET via de Politie(academie), maar via de website http://www.kiesopmaat.nl/

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.