Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Wapenleer

Vanaf 01-01-2019 is deze opleiding vernieuwd
Klik hier om de nieuwe opleiding te bekijken

Algemeen

Deze opleiding geeft je een theoretische basis ter voorbereiding op de opleiding Vakhandel in wapens en munitie. Daarnaast is deze opleiding geschreven voor degene die meer over (vuur)wapens en munitie wil weten. Het doel van deze opleiding is: inzicht hebben in alle basisbegrippen op het gebied van wapens en munitie zodat je in staat bent het afsluitende examen Wapenleer met goed gevolg af te leggen.

Deze opleiding is tot stand gekomen onder auspiciën en in opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie en wordt uitgevoerd door de Politieacademie in samenspraak met de Vakbranche. De goedkeuring is verleend aan: het examen Wapenleer van de Politieacademie, als bedoeld in artikel 9 van de Regeling wapens en munitie.

Voor wie

De opleiding is voor iedereen die belangstelling heeft voor wapens en munitie. Deze opleiding is wettelijk verplicht voor personen die een bedrijf willen uitoefenen, waarin wapens en munitie worden vervaardigd, getransformeerd, uitgewisseld, verhuurd of anderszins ter beschikking worden gesteld, hersteld, beproefd of verhandeld. Voor deze groep geldt dat deze opleiding de basis is voor de opleiding Vakdiploma handel in wapens en munitie.

Opbouw

De opleiding wordt geheel digitaal aangeboden en bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

Onderdeel 1:

  • Het onderdeel wapengeschiedenis en -kennis behandelt de benamingen van wapens en onderdelen, de wijze waarop vuurwapens worden ingedeeld en gemaakt en de geschiedenis van onder meer revolvers, pistolen, geweren, gas-, lucht- en veerdrukwapens en airsoft-apparaten. Deze wapensoorten worden afzonderlijk besproken. Ook komen de ballistiek, het herladen en de munitie aan de orde.
  • Hulpmiddelen/accessoires, veiligheid en sportschieten.
  • Jacht, wildbeheer en schadebestrijding.

Onderdeel 2:

  • Rechts- en wetskennis
    Dit onderdeel behandelt onder meer de voor de gebruikers van (vuur)wapens belangrijke wettelijke voorschriften. Er wordt aandacht besteed aan de Wet wapens en munitie en de van belang zijnde bepalingen uit de Flora- en Faunawet c.q. Natuurbeschermingswet.

Na de leerstof van elk hoofdstuk word je een aantal vragen op de digitale leeromgeving aangeboden. Met deze zelftoets bepaal je zelf of je de aangeboden stof voldoende beheerst. De vragen zijn over het algemeen gericht op feitenkennis.

Je sluit de opleiding af met een examen. Het examen wordt individueel en digitaal afgenomen op een aantal vaste examenlocaties in het land. Het examen bestaat uit 120 multiple choice vragen. Deze vragen toetsen de theoretische kennis die nodig is voor het volgen van de opleiding Vakdiploma handel in wapens en munitie. Een positief afgerond examen is dus voorwaardelijk om deel te nemen aan de opleiding Vakdiploma handel in wapens en munitie.

Praktische informatie

Code: 9302724.002
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 120 sbu
Zelfstudie: 120 sbu

Duur:
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1.050,00

Overige informatie

De opleiding wordt geheel digitaal aangeboden en je kunt op elk gewenst moment starten.
Alle benodigde informatie is te vinden op de digitale leeromgeving. Je krijgt toegang tot deze leeromgeving zodra de inschrijving is afgerond.
Het examen wordt op diverse examenlocaties in het land aangeboden.
In de digitale leeromgeving maak je een keuze op welke datum, welk tijdstip en welke locatie je het examen wenst af te leggen.
De opleiding moet binnen 12 maanden na start van de opleiding zijn afgerond.

Het Studentenstatuut van de Politieacademie is van toepassing op deze opleiding en het examen. Het Studentenstatuut geeft onder andere aan dat je slechts 2x herexamen mag afleggen. Bij het niet behalen van het (her-)examen schrijf je je opnieuw in voor de gehele opleiding. Inschrijving is echter pas mogelijk na een in het Studentenstatuut vastgestelde tijd.

Randvoorwaarden

Je bent in het bezit van een internet aansluiting.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Er zijn geen specifieke instroomeisen voor deze opleiding.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Om je aan te melden voor deze opleiding vul je het inschrijfformulier in.
Het ingevulde inschrijfformulier stuur je naar wapenleer@politieacademie.nl.

Zodra de inschrijving is verwerkt, ontvang je een e-mail over de verdere procedure.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.