Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Hoofdagent (Allround Politiemedewerker 2.0)

Algemeen

Met het diploma van Allround politiemedewerker op zak ga je samen met je collega’s aan de slag met het verbeteren van de veiligheid van de Nederlandse samenleving. Je staat middenin de samenleving en houd je bezig met allerlei zaken die betrekking hebben op veiligheid en dienstverlening. Bij alles wat je doet wordt verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt en initiatief toont. Dat je problemen signaleert, verslag uitbrengt en oplossingen aandraagt.

Tijdens deze opleiding leer je alles wat nodig is om de orde te handhaven en hulp te verlenen. Je wordt breed opgeleid om het politiewerk zelfstandig en verantwoordelijk te doen. Met het diploma Allround politiemedewerker ben je bijvoorbeeld ook prima in staat om zelf veiligheidsprojecten op te zetten. Je weet na verloop van tijd met welke mensen en instanties je samen kunt werken om je doel te bereiken. Je bent iemand die van aanpakken houdt. Iemand die het liefst een langslepend probleem in de wijk oplost of met een mooie aanhouding binnenkomt.

Voor wie

De opleiding is ontwikkeld voor iedereen die uitvoerend politiewerk gaat verrichten en een aanstelling heeft bij de politie.

Opbouw

Je wordt opgeleid voor de politiekerntaken Intake, Handhaven, Noodhulp, Opsporen en Signaleren en Adviseren. Elke kerntaak is onderverdeeld in een aantal beroepstaken.

1. Intake:
1.1  Behandelt klantverzoeken
1.2. Neemt aangiften op

2. Handhaven:   
2.1 Treedt preventief op
2.2 Treedt repressief op

3. Noodhulp verlenen:
3.1 Behandelt hulpverleningsvragen
3.2 Behandelt handhavingsverzoeken
3.3 Behandelt opsporingsverzoeken

4. Opsporen:
4.1 Voert onderdelen opsporingsonderzoek uit
4.2 Voert een opsporingsonderzoek uit

5. Signaleren & Adviseren:
5.1 Werkt samen met burgers en partners
5.2 Begeleidt collega’s

Resultaat

Als Allround politiemedewerker ben je als executief politieambtenaar inzetbaar in alle kerntaken van het dagelijkse politiewerk.

Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van alle (complexe) activiteiten die je binnen de politiekerntaken uitgevoerd hebt. Hierbij verwijs je soms door naar ketenpartners. Je zorgt voor het uitzetten van de lijnen waardoor incidenten geminimaliseerd of beheersbaar worden.

Praktische informatie

Code: 1900002.000
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 5040 sbu
Instituut: 5040 sbu

Duur: > 1 jaar
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

Je opleiding start met een periode van acht maanden op één van de zes locaties voor Basispolitieonderwijs. In deze periode maak je kennis met de politiepraktijk gedurende een periode van één maand in je eenheid.

Hierna wordt de opleiding voltooid volgens een vaste ritmiek, vier maanden in de eenheid en vier maanden school.

Toelichting studielast

De opleiding tot Allround Politiemedewerker duurt 3 jaar. Het aantal studiebelastinguren is 5040.

Overige informatie

Tijdens de opleiding heb je recht op een goede en passende begeleiding. Hierbij staan het leerproces en het ontwikkelen van competenties centraal. De school en het korps sluiten een leerwerkovereenkomst met je af.

Algemene instroomeisen

De opleiding is ontwikkeld voor iedereen die een aanstelling heeft en uitvoerend politiewerk gaat verrichten bij het Korps Nationale Politie.

Kijk voor beschikbare vacatures op Kombijdepolitie.nl.

Je voldoet aan de volgende eisen:

  • Minimum leeftijd: 18 jaar
  • Nederlandse nationaliteit
  • Minimaal vmbo-gl/-tl of mbo EQF3-niveau
  • Bezit van rijbewijs B (uiterlijk twee jr. na aanstelling)
  • Nederlandse Taal: referentieniveau 1F en Engels: A1.

Vanuit diverse achtergronden is het mogelijk een gedeelte van de opleiding te volgen. Kijk hieronder voor de instroomeisen en het moment van instroom in de opleiding Allround Politiemedewerker 2.0:

Handhavers en toezichthouders (HTV) politie

Koninklijke Marechaussee (Kmar)

Assistent politiemedewerker en/of vrijwillige politiemedewerker

Politiemedewerker

Bijzondere opsporingsambtenaren

Een niet afgeronde HBO politie opleiding

Een niet afgeronde allround politie opleiding

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie en geïnteresseerd in een van de basisopleidingen? Kijk dan voor meer informatie op kombijdepolitie.nl of neem contact met op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.