Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Intelligence Zaaks Analyse

Vanaf 30-08-2021 is deze opleiding vernieuwd
Klik hier om de nieuwe opleiding te bekijken

Algemeen

Deze kerntaak maakt je, als aankomend, beginnend of deels ervaren analist, startbekwaam als operationeel analist.
Je leert informatie te verzamelen, te verwerken en te interpreteren, waarna je, ondersteund door producten als een tijdlijn of een relatieschema, een gedegen en goed onderbouwd advies kunt geven aan de opdrachtgever. Naast het leren van analysetechnieken is er ook veel aandacht voor beroepshouding en beroepsvaardigheden, zoals kritisch denken, adviseren, overtuigen en presenteren. Je maakt ook kennis met diverse analysemethodes- en programma’s, big-data en innovatie.

Voor wie

Medewerkers Sr. Intelligence, OS-A en OS-B (toekomstig), werkzaam als operationeel analist.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit 9 modules, die onderling met elkaar samenhangen.

 1. inleiding Analyse (introductie, de analist)
 2. beroepshouding (o.a. denkpatronen, kritisch denken)
 3. aannemen en uitwerken opdracht (intake en plan van aanpak)
 4. beroepsvaardigheden (rapporteren, adviseren, presenteren)
 5. ruimte en tijd (visualiseren locatie en tijdlijn)
 6. kennis en methodiek (Finec, Hyperion, Ibase, Telecom, vergelijkende zaken, sociale netwerkanalyse, Osint/WPG)
 7. handelende subjecten (visualiseren, structureren, interpreteren)
 8. verdieping Analyses (TROI, Raffinaderij, TGO, ICOV, innovatieworkshop)
 9. uitvoeren Analyse (rapporteren en presenteren bevindingen)

Resultaat

Je beschikt over kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die nodig zijn om op basis van data van een bepaalde omvang en complexiteit, beschrijvende, verklarende en voorspellende analyses te produceren waarmee je richting geeft aan de gehele besluitvorming. 

Praktische informatie

Code: B002212.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 308 sbu
Instituut: 202 sbu
Korps: 8 sbu
Zelfstudie: 31 sbu
Proeve: 67 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 8.298,00

Indeling van het onderwijs

De opleidingsduur is ongeveer 11 weken, over het algemeen met 3 aaneengesloten lesdagen per week. Zowel het oefenen met de cases als het maken van de examencases vinden plaats op de Politieacademie. Het advies is om je gedurende deze kerntaak zoveel mogelijk uit te plannen. 

Overige informatie

De sluitingsdatum van opgave is uiterlijk 8 weken voor aanvang van de opleiding.  Je ontvangt een intakeformulier, voert een intakegesprek en de instapeisen worden gecheckt. Vier weken voor aanvang van de eerste lesdag krijg je de eerste opdracht toegestuurd.  

Randvoorwaarden

Je bent gekoppeld aan een mentor uit de eigen eenheid. De mentor gaat vóór aanvang van de IZA met je in gesprek en is gedurende de studie het aanspreekpunt in de praktijk. Na de IZA blijft de mentor je ondersteunen in je proces naar vakbekwaamheid. Na ongeveer een half jaar is er weer een contactmoment met een docent van de Politieacademie. 

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

 • beheersing van de programma’s Analist Notebook, Excel, Summ-it, Ibase en DCS (in de lessen werk je met deze programma’s, ze worden niet meer uitgeleerd)
 • voor nieuwe instroom: Intell Academie op de eenheid doorlopen.
 • gekoppeld aan een mentor (bij de Politieacademie bekend en opgeleid)

Vrijstellingen

Als je een module uit de IZA op een eerder moment hebt doorlopen, kan in overleg worden bepaald dat voor dat onderdeel vrijstelling wordt verleend. 

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.