Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Basisopleiding Buitengewoon opsporingsambtenaar

Algemeen

De opleiding ‘Basis Buitengewoon Opsporingsambtenaar Politie’ geeft een basis voor politiemedewerkers die als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) worden ingezet binnen de politiedienst.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor politiemedewerkers die zijn aangesteld als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) bij politie, en die een belangrijke rol spelen in het eerste contact tussen burgers en politie. Maar ook voor BOA’s met een specifieke taak binnen handhaving en/of opsporing, zoals de technisch controleur verkeer, de CID-analist, de financieel deskundige, de parketpolitie en de administratief medewerker.

Opbouw

De opleiding bestaat uit acht lesdagen en een examendag. Tussen de lesblokken voer je huiswerkopdrachten uit.

De lesstof is afgestemd op de eindtermen van het ‘Basisexamen voor de buitengewoon opsporingsambtenaar’ en bestaat uit de onderdelen rechtskennis, gespreks- en benaderingstechnieken en het invullen van een combibon.

Rechtskennis

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verplichtingen en bevoegdheden van de opsporingsambtenaar. De relevante artikelen uit  het Wetboek van strafrecht en het Wetboek van strafvordering komen daarbij aan bod. Je leert ook hoe de rechtsmacht en het Openbaar Ministerie in Nederland georganiseerd zijn en hoe wetten en verordeningen tot stand komen. Daarnaast leer je over grondrechten en hoe Nederland staatkundig in elkaar steekt. Je wordt voorbereid op het theorie examen door het maken van multiplechoice-vragen over de relevante wetgeving.

Gespreks- en benaderingstechnieken & combibon

Je leert hoe je een bekeuringsgesprek voert, wat het effect van jouw gedrag is op een verdachte en hoe je een combibon aan de hand van het feitenboekje moet invullen. Ter voorbereiding op de praktijk en het examen wordt casuïstiek geoefend met behulp van acteurs.

Afsluiting

De opleiding sluit af met een theorie-examen en een praktijkexamen. Op de laatste dag van de opleiding neem je deel aan het praktijkexamen. Dit praktijkexamen bestaat uit het optreden in een bekeuringssituatie en de schriftelijke afhandeling daarvan. Het theorie-examen wordt op een later moment afgenomen en bestaat uit het beantwoorden van een reeks multiplechoicevragen over de relevante wetgeving.

Resultaat

Wanneer je een examenonderdeel met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een getuigschrift van de examenaanbieder (ExTh).

Na het behalen van beide examenonderdelen ontvang je een BOA-getuigschrift. Op grond van dit BOA-getuigschrift, indien niet ouder dan één jaar, kan jou een akte van opsporingsbevoegdheid worden verleend voor de duur van maximaal vijf jaar.

Praktische informatie

Code: 9102705.002
Type: Cursus
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 104 sbu
Instituut: 60 sbu
Zelfstudie: 40 sbu
Proeve: 4 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 888,00

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je hebt minimaal vmbo-niveau, en een aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar binnen domein VI (Politie BOA).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.