Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Onderwijs en examenregeling

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is er om studenten en eenheden inzicht te geven in het onderwijs en de examinering van het politieonderwijs.  Naast de OER is ook relevante informatie te vinden in studiegidsen van de opleidingen, zoals te vinden op onderwijsaanbod. Tevens zijn er diverse regelingen om duidelijkheid te geven hoe bepaalde processen worden uitgevoerd. 


Verlenging (no
od)maatregelen rondom examinering tijdens Covid-19

Op 29 maart 2021 heeft de directeur van de Politieacademie op basis van de meest recente evaluatie besloten om de looptijd van de (nood)maatregelen rondom examinering in Covid-19-tijd te verlengen tot en met 31 december 2021. Er liggen momenteel nog geen substantiële versoepelingen van de landelijke Covid-19-maatregelen in het vooruitzicht. De hoop is dat dit op 31 december 2021 wel het geval is, en dat deze datum de organisatie ook voldoende tijd biedt om te anticiperen op een zorgvuldige terugkeer naar de reguliere regels (of deze tijdig te herzien).

In maart 2020 heeft de directeur een aantal (nood)maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat de examinering van studenten ook in deze bijzondere Covid19-tijd zoveel mogelijk door kan gaan, uiteraard met behoud van de kwaliteit van de examens. Periodiek worden de (nood)maatregelen geëvalueerd. Zijn ze nog nodig, welke effecten hebben de maatregelen en wat is er eventueel aanvullend nodig? 

In het document 'Aanpak examinering Politieacademie Covid-19' staan de genoemde (nood)maatregelen. Het vervangt de eerdere versie (versie 3.0 van 28 september 2020). Bij eventuele geschillen kan de student zich uitsluitend beroepen op deze notitie. 

Tegelijkertijd met de notitie over de aanpak examinering verscheen in maart 2020 de notitie ‘Aanpak Politieacademie studievoortgang Covid19 – versie 1.0’ met daarin drie regels over het BSA, de looptijd van de opleiding en het opschorten van de opleiding. Deze (nood)maatregelen zijn door de directie op 27 juli 2020 ingetrokken.