Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Onderwijs en examenregeling

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is er om studenten en eenheden inzicht te geven in het onderwijs en de examinering van het politieonderwijs.  Naast de OER is ook relevante informatie te vinden in studiegidsen van de opleidingen, zoals te vinden op onderwijsaanbod. Tevens zijn er diverse regelingen om duidelijkheid te geven hoe bepaalde processen worden uitgevoerd. 


Verlenging (nood-)maatregel hercertificering examinatoren
In verband met Covid-19 gelden sinds eind maart jl. een aantal (nood-)maatregelen ten aanzien van examinering. Gezien de huidige omstandigheden heeft de directie besloten om de geldigheid van de getroffen (nood-)maatregel tot opschorting van de verplichting tot hercertificering van examinatoren te verlengen tot en met 31 juli 2021. De directie vraagt de Covid-19 werkgroep om in mei/juni 2021 opnieuw advies uit te brengen over dit besluit.

Ook heeft de directie de Covid-19 werkgroep de opdracht gegeven om voor half november 2020 advies uit te brengen over de wenselijkheid om het geheel aan geldende noodmaatregelen m.b.t. examinering na 2020 al dan niet te verlengen en zo ja met welke termijn.


Hieronder de laatste versie van de notitie. Op de eerste pagina staat welke wijzigingen het betreft.

Bijlagen