Studentenstatuut (OER)

Op deze site vind je het geldende Studentenstatuut en de bijbehorende (aanvraag)formulieren.
Het Studentenstatuut bestaat uit een Onderwijs- en Examenregeling (OER) en uit Algemene regelingen waarin afspraken over de uitvoering van bepalingen uit de OER zijn vastgelegd. 
De OER is er om studenten en eenheden inzicht te geven in het onderwijs en de examinering van het basispolitieonderwijs en het vakspecialistisch politieonderwijs.

Heb je vragen of opmerkingen over het Studentenstatuut, neem dan contact op met de examencommissie via examencommissie@politieacademie.nl

Download het Studentenstatuut 2017 of bekijk de instructie van de webapp.

Bekijk de vraag en antwoordlijst en de belangrijkste wijzigingen

Bekijk hier de veel gestelde vragen over bindend studieadvies en over examenfraude.