Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Jurisprudentiebank-uitspraken

  
  
  
Trefwoorden
  
  
  
2018-35.pdf
  
0003 Kennistoets Leerjaar 1
Later aanvangstijdstip examen, spanning, examenwaardige omstandigheden, artikel 17 lid 4 OER
18-4-20182018-35Gegrond
2018-267.pdf
  
0003 Kennistoets leerjaar 1
Dyslexie, gelijkheidsbeginsel, bijzondere voorzieningen
20-2-2019Gegrond
2019-66.pdf
  
0003 Kennistoets leerjaar 1
Herziening examen, ongeldig verklaring examenresultaten, collectieve uitspraak, individueel beroep, artikel 41.2 OER, niet-ontvankelijk
3-4-20192019-66Ongegrond
2021-4.pdf
  
0003 Kennistoets leerjaar 1
digitale toets, eigen verantwoordelijkheid, examendocument, kwaliteit examen, theoretische kennis, toetsmatrijs, verkorte opleiding
24-2-20212021-4Ongegrond
2021-93.pdf
  
0003 Kennistoets leerjaar 1
technische storing, uitzonderlijke omstandigheden, onvoldoende examenwaardige omstandigheden, kennistoets
21-4-20212021-93Ongegrond
2018-45.pdf
  
0004 Kennistoets leerjaar 2
ICT-onderzoek, onregelmatigheden, storing
18-4-2018Ongegrond
2018-109.pdf
  
0005 Kennistoets leerjaar 3
Doorstroomopleiding, dyslexie, medische diagnose, bijzondere voorzieningen
15-8-2019Gegrond
2018-63.pdf
  
0005 Kennistoets leerjaar 3
Handboek EHDP, verweerschrift
30-5-2018Ongegrond
2019-62.pdf
  
0005 Kennistoets leerjaar 3
Analyse, antwoordmogelijkheden, kwaliteit vraagstelling
6-3-2019Gegrond
2018-124.pdf
  
1101 Neem aangiften op
Examenwaardige omstandigheden, 2e herexamen, weigering trajectbegeleider
12-9-2018Gegrond
2019-171.pdf
  
1200 Neemt aangiften op
21-8-2019Gegrond
2018-105.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
herexamen, schrijfvaardigheid, Taal Perfect, samenloop examens, examenwaardige omstandigheden
11-7-2018Gegrond
2018-200.pdf
  
1241 Training: aangiftegesprek
Onderwijstraject, minder lessen, SoVa, BTV, examenwaardige omstandigheden, feedback, gemiste gelegenheid
5-12-2018Ongegrond
2018-219.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
Onderwijstraject, minder onderwijs, SoVa, basisniveau, examenwaardige omstandigheden
5-12-2018Ongegrond
2019-59.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
3-4-2019Ongegrond
2019-156.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
 professionele acteurs, competenties, examendocument, examenwaardige
omstandigheden, schriftelijk verweer
3-7-20192019-156Gegrond
2020-226.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
beoordelingsformulier, examendocument, onduidelijkheden, verschil van inzicht, correctie van het examenwerk
11-11-20202020-226Ongegrond
2020-255.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
gesimuleerde praktijkinzet, beoordelingsformulier, beoordelingsprotocol
9-12-20202020-255Ongegrond
2018-72.pdf
  
2.1. Tactisch leidinggeven aan GBO
Verschil van inzicht, onafhankelijke examinatoren, unanimiteit
Ongegrond
2018-174.pdf
  
2001 PvB Handhaving
Afspraken, briefing, onvoldoende examenwaardige omstandigheden
7-11-2018Gegrond
2018-188.pdf
  
2001 PvB Handhaving
Aspirant examinator, professionele beroepshouding, examenwaardige omstandigheden
21-11-20182018-188Ongegrond
2019-118.pdf
  
2001 PvB Handhaving
22-5-2019Ongegrond
2018-8.pdf
  
2211 Verkeerscontrole
Stagiaire examinator, examenwaardige omstandigheden
7-2-20182018-8Gegrond
2018-120.pdf
  
2211 Verkeerscontrole
Nieuw verbaliseringsbeleid, draaiboek, verschil van inzicht
29-8-2018Gegrond
2018-121.pdf
  
2211 Verkeerscontrole
Verschil van inzicht, deskundig advies, feitcode, antwoordmogelijkheden
29-8-2018Gegrond
2018-92.pdf
  
3001 PvB Noodhulp
Bevoegdheden Commissie, verschil van inzicht, geldende wet- en regelgeving, integriteit examinator
Ongegrond
2020-234.pdf
  
3001: PvB Noodhulp
voldoende beoordeling, examenonderwerpen, examenwaardige omstandigheden, integriteit examinator, beoordeling, portfolio-opdracht, fysieke mogelijkheden
25-11-20202020-234Ongegrond
2020-245.pdf
  
3222 Simulatie: overlastsituatie
examenwaardige omstandigheden, fysieke omstandigheden, gesimuleerde praktijkinzet, beoordelingsprotocol, verschil van inzicht
25-11-20202020-245Ongegrond
2021-25.pdf
  
3222 Simulatie: overlastsituatie
onvoldoende examenresultaat, marginale toetsing, bevoegdheden Commissie, inhoudelijke beoordeling, verschil van inzicht, gesimuleerde praktijkinzet
24-3-20212021-25Ongegrond
2021-127.pdf
  
3222 Simulatie: overlastsituatie
onvoldoende examenresultaat, voldoende voorbereidingstijd, eigen verantwoordelijkheid, bevoegdheden van de Commissie, marginale toetsing, inhoudelijke beoordeling
12-5-20212021-127Ongegrond
1 - 30Volgende