Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Jurisprudentiebank-uitspraken

  
  
  
Trefwoorden
Categorie
  
  
  
  
2018-35.pdf
  
0003 Kennistoets Leerjaar 1
Later aanvangstijdstip examen, spanning, examenwaardige omstandigheden, artikel 17 lid 4 OER
18-4-20182018-35Gegrond
2018-267.pdf
  
0003 Kennistoets leerjaar 1
Dyslexie, gelijkheidsbeginsel, bijzondere voorzieningen
20-2-2019Gegrond
2019-66.pdf
  
0003 Kennistoets leerjaar 1
Herziening examen, ongeldig verklaring examenresultaten, collectieve uitspraak, individueel beroep, artikel 41.2 OER, niet-ontvankelijk
3-4-2019Ongegrond
2018-45.pdf
  
0004 Kennistoets leerjaar 2
ICT-onderzoek, onregelmatigheden, storing
18-4-2018Ongegrond
2018-109.pdf
  
0005 Kennistoets leerjaar 3
Doorstroomopleiding, dyslexie, medische diagnose, bijzondere voorzieningen
15-8-2019Gegrond
2018-63.pdf
  
0005 Kennistoets leerjaar 3
Handboek EHDP, verweerschrift
30-5-2018Ongegrond
2019-62.pdf
  
0005 Kennistoets leerjaar 3
Analyse, antwoordmogelijkheden, kwaliteit vraagstelling
6-3-2019Gegrond
2018-124.pdf
  
1101 Neem aangiften op
Examenwaardige omstandigheden, 2e herexamen, weigering trajectbegeleider
12-9-2018Gegrond
2019-171.pdf
  
1200 Neemt aangiften op
21-8-2019Gegrond
2018-105.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
herexamen, schrijfvaardigheid, Taal Perfect, samenloop examens, examenwaardige omstandigheden
11-7-2018Gegrond
2018-200.pdf
  
1241 Training: aangiftegesprek
Onderwijstraject, minder lessen, SoVa, BTV, examenwaardige omstandigheden, feedback, gemiste gelegenheid
5-12-2018Ongegrond
2018-219.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
Onderwijstraject, minder onderwijs, SoVa, basisniveau, examenwaardige omstandigheden
5-12-2018Ongegrond
2019-59.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
3-4-2019Ongegrond
2019-156.pdf
  
1241 Training: Aangiftegesprek
3-7-2019Gegrond
2018-72.pdf
  
2.1. Tactisch leidinggeven aan GBO
Verschil van inzicht, onafhankelijke examinatoren, unanimiteit
Ongegrond
2018-174.pdf
  
2001 PvB Handhaving
Afspraken, briefing, onvoldoende examenwaardige omstandigheden
7-11-2018Gegrond
2018-188.pdf
  
2001 PvB Handhaving
Aspirant examinator, professionele beroepshouding, examenwaardige omstandigheden
21-11-20182018-188Ongegrond
2019-118.pdf
  
2001 PvB Handhaving
22-5-2019Ongegrond
2018-8.pdf
  
2211 Verkeerscontrole
Stagiaire examinator, examenwaardige omstandigheden
7-2-20182018-8Gegrond
2018-120.pdf
  
2211 Verkeerscontrole
Nieuw verbaliseringsbeleid, draaiboek, verschil van inzicht
29-8-2018Gegrond
2018-121.pdf
  
2211 Verkeerscontrole
Verschil van inzicht, deskundig advies, feitcode, antwoordmogelijkheden
29-8-2018Gegrond
2018-92.pdf
  
3001 PvB Noodhulp
Bevoegdheden Commissie, verschil van inzicht, geldende wet- en regelgeving, integriteit examinator
Ongegrond
2018-169.pdf
  
3222 Simulatie: Overlastsituatie (2)
2e herexamen, onvoldoende examenwaardige omstandigheden
24-10-2018Gegrond
2018-189.pdf
  
3222 Simulatie: Overlastsituatie (2)
Overeenstemming van inzicht ter zitting
21-11-20182018-189Gegrond
2018-130.pdf
  
3222 Simulatie: Overlastsituatie (2)
Unanimiteit, verschil van inzicht, professionele acteurs, schriftelijke verweer, vormfout
12-9-2018Ongegrond
2019-47.pdf
  
3222 Simulatie: overlastsituatie (2)
Bevoegdheden Commissie, tweede herexamen, weigering trajectbegeleider, examendocument, beschikbare middelen, examenwaardige omstandigheden
6-3-2019Gegrond
2019-149.pdf
  
3222 Simulatie: overlastsituatie (2)
26-6-2019Gegrond
2018-83.pdf
  
44001997 optreden als OvD-P
Partneroverleg, tweedimensionale casus, examinator in eerste fase begeleider, onderwijsinvesteringen
Ongegrond
2019-35.pdf
  
5001 PvB Signaleren en Adviseren
Examendocument, beoordelingsformulier, portfolio-opdracht, eindgesprek, bevoegdheden examinator
Gegrond
2018-38.pdf
  
5300106 Opstellen financieel verslag
Beroepspraktijk, gestelde exameneisen, examendocument
Ongegrond
1 - 30Volgende