Het politieonderwijs

Het politieonderwijs is in de afgelopen decennia meerdere keren vernieuwd. Gedurende de aanpassingen werd het steeds meer op de maatschappij gericht. De Politieacademie verzorgt het basispolitieonderwijs voor mensen die starten met een baan bij de politie. Het vakspecialistische politieonderwijs biedt vervolgonderwijs aan ervaren politiemensen. Zij kunnen zich bij de Politieacademie specialiseren op gebieden als recherche, vreemdelingentoezicht, verkeer, milieu, gevaarbeheersing en politieleiderschap.