Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nederland, het Palermo aan de Grote Rivieren?

​Burgemeesters: aanpak misdaad Zuid-Nederland levert te weinig op (..) politie en OM boeken te weinig resultaat’ (NOS, 8 juli 2017).
Is dit zo en zo ja, wat zijn dan verklaringen en oplossingsrichtingen? Deze vragen stonden centraal in het 10e Politiedebat op 19 september.
 
Burgemeesters kruisen de degens met rechercheleiders, bestuurlijke handhavers en wetenschappers. Het woord ‘ondermijning’ ligt op ieders lippen bestorven en de ‘integrale aanpak’ heeft een hoog aaibaarheidsgehalte in politieke correcte beleidskringen. Maar hoe groot is de kloof tussen de beleidsdroom en de rauwe werkelijkheid? Is Nederland het Palermo aan de Grote Rivieren en zijn wij nog steeds naïef?
 
Met onder andere Paul Depla (burgemeester Breda), Ruud Bik (Nationale Politie), Sander Schaepman (Hoofd veiligheid & Naleving Helmond), Frank van Ierland (Taskforce Brabant-Zeeland), Rienk de Groot (hoofd recherche Zeeland-West-Brabant), bestuurders en wetenschappers over de laatste WODC Monitor Georganiseerde Misdaad (‘hoezo ondermijning?’). Aan tafel debatten, een mini-college ‘ondermijning’, een vlog van studenten, bespiegelingen door een buitenstaander die meewarig kijkt naar aanpakken ‘uit de vorige eeuw’ en inbreng vanuit de zaal. De avond werd in zekere banen geleid door Marianne van den Anker en Bob Hoogenboom die het soms met elkaar aan de stok krijgen.

Apeldoorn, 19 september 2017

Compilatie (korte versie)
Compilatie (lange versie)