Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lector Otto Adang in taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 31-3-2021 10:42

​Op initiatief van demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus is vandaag de taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ van start gegaan. Otto Adang, lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie, is één van de leden van de taskforce.

Met een actieprogramma wil de taskforce geweld en mishandeling van hulpverleners terugdringen en Nederlanders ervan doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners nooit wordt getolereerd. De politie, de gemeenten als werkgever van de boa’s, de brandweer, het ministerie Justitie en Veiligheid, het OM en de wetenschap werken hieraan samen.

Knelpunten signaleren

De taakgroep is opgericht om knelpunten te signaleren bij de integrale aanpak van agressie en geweld tegen hulpverleners en het formuleren van maatregelen om deze knelpunten op te lossen. Dat kan om innovatieve maatregelen gaan, maar bijvoorbeeld ook om het inzetten van communicatie door middel van publiekscampagnes. De taskforce zal de aanpak monitoren en indien nodig aanvullende maatregelen formuleren en uitvoeren. 

Goede probleemanalyse

Lector Otto Adang: ''Politie, handhavers en hulpverleners vervullen belangrijke rollen in de samenleving en dragen bij aan het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat. Het zou normaal moeten zijn dat zij hun werk kunnen doen, zonder zelf slachtoffer van geweld te worden. Om dat te bevorderen, wil de taskforce zich richten op burgers, werkgevers en professionals in handhaving en hulpverlening. Als onafhankelijk wetenschapper vind ik het vooral van belang er aan bij te dragen dat er een goede probleemanalyse komt en dat kennis zo goed mogelijk benut wordt om tot effectieve interventies te komen.''

De taskforce wordt ingesteld voor een periode van twee jaar. De taskforce bestaat uit de leden:

  • J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Delft, voorzitter van de taskforce;
  • F. Paauw, chef van de eenheid Amsterdam, namens de politie;
  • E. Lieben, commandant brandweer Veiligheidsregio Haaglanden, namens de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV);
  • P. Verhoeve, burgermeester gemeente Gouda, namens de BOA’s 
  • E.A. Wösten, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie parket Rotterdam; namens het OM
  • J.W. Schaper, plaatsvervangend directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio bij het ministerie van Justitie en Veiligheid;
  • H. Sint, programmamanager High Impact Crimes, ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • O. Adang, lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie.
Demissionair minister Grapperhaus en voorzitter van de taskforce Van Bijsterveldt-Vliegenthart verrichten vandaag de aftrap van de werkzaamheden van de taskforce. Dat doen zij tijdens een online werkbezoek, met politieagenten, brandweermannen en boa’s.

Lees meer over de taskforce op de site van de Rijksoverheid.
Trefwoorden