Domeinspecialisme

Informatie zoeken en vinden

Ben je op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp? De mediatheek kan je hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld met tips over bronnen of zoekmethoden. Je kunt je zoekvraag ook neerleggen bij de mediatheek. Je krijgt dan zo snel mogelijk de gewenste informatie aangeleverd. Zoek je contact met de mediatheek? Raadpleeg de pagina met contactgegevens.

Domeindeskundigheid

Voor (hulp bij) uitgebreide zoekvragen kun je terecht bij één van de domeinmediathecarissen van de mediatheek. Zij hebben vakinhoudelijke kennis en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun domein(en). Zo kunnen zij gebruikers, klanten en collega’s ondersteunen op het gebied van informatievoorziening. 

Een domeinmediathecaris is niet alleen aanspreekpunt voor informatievragen, maar is ook verantwoordelijk voor alle andere activiteiten op zijn/haar domein. Denk hierbij aan collectievorming –zowel publicaties als databanken- , attendering op nieuwe ontwikkelingen en interessante artikelen in vaktijdschriften, contacten met het onderwijs en interne en externe deskundigen.

De domeinmediathecarissen hebben specifieke kennis van onderstaande onderwerpen:


Marije van den BremenGevaarbeheersing 

Het domein Gevaar- en Crisisbeheersing behandelt onder andere de volgende onderwerpen: multidisciplinaire samenwerking, rampenbestrijding, ordeverstoringen, crowd management, IBT, terrorisme, supportersgeweld en beveiliging.
Mediathecaris: Marije van den Bremen
T: 06 - 31 69 87 69
E: marije.van.den.bremen@politieacademie.nl
                                 Aanwezig op: maandag t/m donderdag

 

Mirjam Bekker Milieu

Dit domein behandelt o.a. de volgende onderwerpen: politiemilieutaak, milieuhandhaving, milieucriminaliteit, flora en fauna en milieuhygiëne
Mediathecaris: Mirjam Bekker
T: 06 - 11 87 04 29
E: mirjam.bekker@politieacademie.nl 
Aanwezig op: maandag t/m donderdag

  


Marianne van Nieuwenhuizen Onderwijs

Dit domein behandelt o.a. de volgende onderwerpen: onderwijskunde, didactiek, toepassing van didactische werkvormen, toetsen en examineren, kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwing.
Mediathecaris: Marianne van Nieuwenhuizen
T: 06 - 23 79 40 92
E: marianne.van.nieuwenhuizen@politieacademie.nl
Aanwezig op: woensdag t/m vrijdag 

 

Paul KroesPolitiekunde

Dit domein behandelt o.a. de volgende onderwerpen: algemene politiekunde, basispolitiezorg, noodhulp, gebiedgebonden politiewerk, politie in de wijk, politie internationaal. 
Mediathecaris: Paul Kroes
T: 06 - 11 87 82 20
E: paul.kroes@politieacademie.nl
Aanwezig op: dinsdag t/m vrijdag

  

Moniek MoekottePolitieleiderschap

Dit domein behandelt alle aspecten van management, arbeid en leiderschap en richt zich op zowel algemene als politiespecifieke onderwerpen.
Mediathecaris: Moniek Moekotte
T: 06 - 51 18 68 25
E: moniek.moekotte@politieacademie.nl 
Aanwezig op: maandag t/m woensdag


 

Wietske DijkmanRecherche

Het domein Recherche beslaat o.a. de volgende onderwerpen: algemene opsporing(smethoden), verhoor, confrontatie, bijzondere opsporingsmethoden, bijzondere opsporingsbevoegdheden, digitale opsporing, financiele opsporing, forensische opsporing cq forensisch onderzoek, intelligence, zware en georganiseerde criminaliteit, zedencriminaliteit, criminologie, straf(proces)recht, criminaliteitsbestrijding en recherchestrategieen.
                                 Mediathecaris: Wietske Dijkman
                                 T: 06 - 31 69 87 66
                                 E: wietske.dijkman@politieacademie.nl
                                 Aanwezig op: maandag t/m donderdag           
 

Mirjam BekkerVerkeer

Dit domein behandelt o.a. de volgende onderwerpen: politieverkeerstaak, verkeershandhaving, ongevallenanalyse, verkeersveiligheid en de politiële rijtaak. 
Mediathecaris: Mirjam Bekker
T: 06 - 11 87 04 29
E: mirjam.bekker@politieacademie.nl
Aanwezig op: maandag t/m donderdag