Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Producten en diensten

Hieronder vind je een overzicht van de diensten van de Mediatheek.

Collectie

De Mediatheek verzamelt en beheert informatie op het gebied van Politiekunde en aanverwante zaken. De collectie heeft een aantal zwaartepunten: gevaarsbeheersing, milieu, politieleiderschap, recherche, verkeer.

De collectie bevat boeken, rapporten, tijdschriften, dag- en weekbladen, video's, dvd's, cd-roms, en digitale bronnen en is te raadplegen via de catalogus.  Onze catalogus is te raadplegen via internet en daardoor toegankelijk voor iedereen. Sommige digitale publicaties zijn alleen in te zien middels een inlogaccount. Een groot deel van de materialen wordt uitgeleend. Ook kun je materiaal reserveren.

Daarnaast biedt de Mediatheek toegang tot andere bronnen met informatie, zoals bijvoorbeeld bestanden met wet- en regelgeving en tijdschriftartikelen. Een groot deel hiervan kun je vinden in de bronnenlijst.

Speciale collecties

De Mediatheek beheert de collecties van Mr. P. Frima en Prof.dr.dr.h.c. C.J.C.F Fijnaut. De heer Frima was directeur van politieopleidingen in Hilversum, voor de Tweede Wereldoorlog van de modelpolitievakschool en na de oorlog van de riohpa (officiersopleiding). De collectie geeft een goed beeld van de politie en het politieonderwijs in de eerste helft van de vorige eeuw.

Prof.dr.dr.h.c. C.J.C.F. Fijnaut heeft gedurende een periode van ruim 40 jaar een collectie op het terrein van strafrecht, criminologie, justitie en politie opgebouwd. Een unieke collectie die circa 13.000 titels omvat. Hij wenst deze niet alleen in stand te houden, maar stelt haar ter beschikking aan de Politieacademie. Er is eind 2010 een start gemaakt met het opnemen en toegankelijk maken van de publicaties. Naar verwachting zal het enige jaren duren voordat de gehele collectie is opgenomen. Wetenschappers, docenten en studenten kunnen deze bibliotheek benutten voor wetenschappelijk onderzoek en om hun kennis te vergroten. De collecties zijn opgenomen in de catalogus. Voor meer informatie neem je contact op met de Mediatheek.

Digitaal beeldmateriaal en virtuele snijmachine

De Mediatheek verzamelt beeldmateriaal en stelt dit digitaal beschikbaar. Een overzicht van dit materiaal is te vinden via de catalogus. Het digitale beeldmateriaal is te bekijken op de Politieacademie. Buiten de Politieacademie is dit mogelijk d.m.v. inloggen met het e-campus account. Voor docenten is er een handleiding om met de ‘virtuele snijmachine’ gedeeltes uit films of televisieprogramma’s te plaatsen in de digitale leeromgeving.

Open Leer Centrum

De Mediatheek is ingericht als een Open Leercentrum (OLC). Hier maken studenten, docenten en medewerkers gebruik van internetwerkplekken voor groepsstudie of individuele studie. Ook vind je er een plek om video's, cd-roms of dvd's te raadplegen. Het OLC is voorzien van een printer, scanner en kopieerapparaat.  

Informatiebemiddeling

De medewerkers aan de balie bieden hulp bij het beantwoorden van allerlei vragen. Voor antwoorden die meer tijd of expertise vragen word je doorverwezen naar een mediathecaris die gespecialiseerd is in informatiebemiddeling op het betreffende onderwerpsgebied.  

Informatievaardigheden

De Mediatheek draagt bij aan het informatievaardig maken van studenten zodat zij leren op effectieve en efficiënte wijze informatie te zoeken, vinden en gebruiken. Dit doet zij onder andere door:

  • Het geven van mediatheekintroducties waarbij studenten basaal leren zoeken in de meest gebruikte bronnen op de Politieacademie.
  • Daarnaast heeft zij het Stappenplan Informatie zoeken ontwikkeld dat als leidraad gebruikt kan worden bij het zoeken naar informatie, en voor een aantal leergangen een Zelfstudiemodule Informatievaardigheden Politieacademie.
  • De organisatie van workshops en trainingen voor docenten op het gebied van het zoeken van informatie.

Attenderingsservice

Via onze Attenderingsservice blijf je op de hoogte van de actualiteiten op het politievakgebied. Door eenmalig een profiel aan te maken via onze website, ontvang je actuele informatie die voor jou van belang is. Je blijft zo op de hoogte van interessante artikelen uit vak- en opiniebladen, relevant beeldmateriaal, congressen, wet- en regelgeving en websites. Eén keer per week ontvang je automatisch de attenderingen van de door jou geselecteerde onderwerpen en tijdschriften in je mailbox.  

Literatuurlijsten

Op verzoek (van medewerkers van de Politieacademie, politiekorpsen of relevante derden) stelt de Mediatheek literatuurlijsten samen. We maken hierbij niet alleen gebruik van de eigen collectie, maar ook van toegang tot andere informatiebronnen. Een verzoek kun je indienen via kik@politieacademie.nl.  

Aanwinstenlijsten

Elke maand publiceert de Mediatheek een overzicht van de nieuwe publicaties die in de collectie zijn opgenomen. Deze zijn verdeeld in de domeinen gemeenschappelijke veiligheidskunde, gevaarsbeheersing, verkeer & milieu, politieleiderschap, recherche en onderwijs.

Thesaurus

Een thesaurus is een lijst van trefwoorden met onderlinge verbindingen en vaak een uitleg bij het trefwoord. De Thesaurusafdeling houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van terminologie en definities voor de sector politie. Daartoe ontwikkelen en onderhouden we de Thesaurus Politiekunde.  

Vragenformulier

Via kik@politieacademie.nl kun je vragen stellen aan de Mediatheek, een literatuurverzoek indienen, je aanmelden voor de aanwinstenattendering, of aanschafsuggesties doen. We streven ernaar om jouw vraag binnen 48 uur te beantwoorden.

Community 'Mediatheek Politieacademie'

Studenten van de Politieacademie vinden op de elektronische leeromgeving specifieke informatie over de Mediatheek in de Community 'Mediatheek Politieacademie'.