Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Titel:

Thema:(Politie)leiderschap; Algemene Politiekunde

Inhoud:

De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie bevat meer dan 40.000 beschrijvingen van documenten die betrekking op het werkveld van de vier Rotterdamse kenniscentra : RADAR, RotterdamV, Dona Daria en het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit. Allerlei soorten documenten worden beschreven in de kennisbank, zoals boeken, onderzoeken, proefschriften, themanummers, scripties, artikelen, nota’s, folders, lesmaterialen, trainingsmaterialen, televisieprogramma’s, documentaires.

De vier hoofdthema’s van deze kennisbank zijn:
A. het emancipatieproces en maatschappelijke positie van diverse maatschappelijke groepen zoals etnische en religieuze minderheden, vrouwen, Lesbiennes, Homo's, Biseksuelen en Transgenders (LHBT's), ouderen, mensen met een beperking;
B. maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met verschillende vormen diversiteit: etnische diversiteit, genderdiversiteit, seksuele diversiteit;
C. discriminatie en achterstelling op basis van onder meer afkomst of etniciteit, religie, seksuele gerichtheid, sekse, handicap of chronische ziekte, en leeftijd;
D. de aanpak en bestrijding van uitsluiting en achterstanden in de vorm van beleid of concrete praktijken.

Ook verwante onderwerpen worden ook opgenomen, zoals: pesten, intimidatie, verbaal geweld, burenruzies, huiselijk geweld, vrouwenhandel, vooroordelen, xenofobie, beeldvorming, segregatie, sociale cohesie, polarisatie, radicalisering.

 

Taal:Nederlands

Trefwoorden:emancipatie, emancipatiebeleid, sociale uitsluiting, diversiteit, diversiteitsbeleid, cultuurverschillen, vooroordelen, vreemdelingenhaat, segregatie, minderheden, minderhedenbeleid, discriminatie, burenruzies, pesten, huiselijk geweld, psychisch geweld, intimidatie, sociale cohesie, radicalisering