Over LDM

De Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) is ontstaan vanuit de behoefte om binnen opsporingsonderzoeken steeds meer gebruik te maken van externe deskundigen. De LDM is een onderdeel van de afdeling Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling van de Politieacademie.

De LDM biedt haar diensten binnen een 7 x 24 uur bereikbaarheid, gratis aan. Het rechercheteam kan doorwerken aan het onderzoek terwijl de LDM op zoek gaat naar de juiste, gekwalificeerde deskundige.
De LDM bestaat uit een team van deskundigheidsadviseurs met ervaring op het gebied van opsporingsonderzoeken. Zij hebben een juridisch/tactische, gedragwetenschappelijke of forensisch-technische achtergrond.

De LDM heeft een landelijke loketfunctie en werkt samen met onder andere het Nederlands Forensisch Instituut, (NFI) The Maastricht Forensic Institute (TMFI), Verilabs B.V. te Leiden en Europol. Daarnaast maakt de LDM gebruik van de netwerken van onder andere het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD), de National Policing Improvement Agency NPIA (UK) en het Federal Bureau of Investigation (USA).

Taak

Bij de korpsen, het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht bestaat een toenemende vraag naar deskundigen die een bijdrage kunnen leveren bij de opsporing en vervolging. Het kan echter moeilijk zijn om te bepalen welke deskundigheid nodig is in een onderzoek, wat de juiste vraag is en welke deskundige daar het beste antwoord op kan geven. Onduidelijkheid hierover gaat soms ten koste van de kwaliteit van opsporingsonderzoeken. Dit kan natuurlijk zeer schadelijk zijn voor het verloop van het onderzoek en de geloofwaardigheid van de politie. Aan de andere kant zijn er kwalitatief uitstekende en betrouwbare deskundigen die meer en vooral eerder ingezet kunnen worden dan nu het geval is. De LDM kan hierbij adviseren.

De LDM heeft de volgende missie:

Een bijdrage leveren aan het sneller oplossen van ernstige misdrijven door te adviseren en te bemiddelen ten aanzien van (inter-)nationale deskundigen en/of het regisseren en organiseren van expertmeetings door ervaren rechercheurs.