Landelijke DeskundigheidsMakelaar

Onderzoeksleiders  van politie, officieren van justitie of rechter commissarissen die deskundigen willen inschakelen kunnen een beroep doen op de Landelijke deskundigheidsmakelaar (LDM). De LDM beschikt over een ruim en groeiend bestand van wetenschappers en ervaringsdeskundigen, uit binnen- en buitenland. Alleen deskundigen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen zijn opgenomen. De adviseurs van LDM hebben zelf ruime ervaring  binnen de opsporing.

Uit onderzoek blijkt dat 73% van de rechercheurs van mening is dat de LDM-deskundigen een kleine tot zeer grote bijdrage leverden aan de oplossing van hun zaak. Bijna de helft van de zaken waarvoor ze zijn ingezet is inmiddels opgelost. Bovendien blijken de deskundigen een gunstige invloed te hebben op het voorkomen van rechtsdwaling, tunnelvisie en foute beslissingen. 

Politie, koninklijke marechaussee, openbaar ministerie, rechtelijke macht en bijzondere opsporingsdiensten die deskundigen willen inschakelen, kunnen een beroep doen op de Landelijke deskundigheidsmakelaar. Voor hen is LDM 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar. Meer info over LDM: piketnummer LDM (24/7): +31 88 6622336 e-mail: ldm@politieacademie.nl.

Vanaf 1 januari 2017 gaat de LDM over naar de Landelijke Eenheid in Driebergen.