Informatiedeskundigen

Deskundigen die enthousiast zijn en die in aanmerking willen komen voor registratie en toetsing, worden geadviseerd om eerst  kennis te nemen van de volgende documenten:

Meetinstrument: Door het college van toetsing en advies (CTA) is een meetinstrument ontwikkeld, dat gebruikt wordt bij het beoordelen van de deskundigheid

Gedragscode: Aan de deskundigen die in de databank worden opgenomen wordt gevraagd om de gedragscode van de LDM te onderschrijven

Werving- en toetsingsprocedure: Hierin staat de procedure beschreven vanaf het moment van aanmelding tot het moment van toetsing