Versterking Professionele Weerbaarheid

 

 Actueel

 
Er is een aanvulling op de brochure PTSS
Lees verder...
​Het Centraal Georganiseerd Overleg Politie keurde op 28 november het Protocol Adviescommissie PTSS Politie goed. Belangrijk nieuws voor (oud-)collega’s die met PTSS te maken hebben.
Lees verder...
Geweld tegen de politie is nog steeds een groot probleem, stelt vakbond ACP naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 1000 politieambtenaren. Dat geweld beperkt zich niet tot het werk, maar dringt
Lees verder...
De minister van Veiligheid en Justitie gaat soepel om met de verjaringstermjin bij agenten met PTSS.
Lees verder...
Het Meldpunt Posttraumatische Stressstoornis Politie beschikt nog niet over alle PTSS-dossiers. Aanvragers kunnen uitsluitend bij dit loket terecht.
Lees verder...
 

 Meer actueel

 
Kennisdossier Versterking Professionele Weerbaarheid
Dit kennisdossier gaat over de versterking van de professionele weerbaarheid bij de politie, dat vanuit het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid wordt geïnitieerd en ondersteund.
 

 Relevante documenten

 
 

 Twitter @WeerbarePolitie

 
 

 Gezag op straat...

 
 

 Veilig Politiewerk