Versterking Professionele Weerbaarheid

​Dit kennisdossier gaat over de versterking van de professionele weerbaarheid bij de politie, dat vanuit het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid wordt geïnitieerd en ondersteund.

 

agent op straat in gesprek met burgers
 

 Twitter @WeerbarePolitie

Gezag op straat
Veilig politiewerk