Kennis

De kennisfunctie van de Politieacademie is georganiseerd rondom Kennis op maat politie (Kompol), de Mediatheek en de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM). Doorwerking van kennis staat centraal. Hiertoe worden voortdurend verbindingen gelegd tussen deze kennisdiensten onderling, de lectoraten, andere kennisinstellingen, de politiepraktijk en het –onderwijs. Vanuit de kerntaak Kennis wordt dit vooral gedaan door de medewerkers die specifiek zijn toegerust op het bemiddelen in kennis: de kennismakelaars.

Kompol

Kompol staat voor Kennis op maat politie en helpt je om op een eenvoudige manier kennis uit verschillende bronnen te halen die je op elk gewenst moment kunt gebruiken. Of je nu op straat werkt, in de schoolbank zit of op het bureau, Kompol zorgt ervoor dat je altijd die informatie krijgt die voor jou relevant is ongeacht welk device je gebruikt.

Kompol is het antwoord op vragen en verzoeken om op een eenvoudigere manier kennis op te zoeken dan PKN biedt. De kennis die op PKN staat blijft beschikbaar en wordt ontsloten via Kompol. In plaats van een menustructuur kun je informatie zoeken met zoektermen in de zoekbalk. Deze kun je personaliseren door aan te geven in welke rol je aan het werk bent, bijvoorbeeld als student praktijk of als student theorie.


Mediatheek

De Mediatheek is een landelijke voorziening van de Nederlandse Politie. De Mediatheek heeft een belangrijke functie als wegwijzer in de zoektocht naar informatie. Zij beheert het open leer centrum en biedt niet alleen toegang tot een uitgebreide eigen collectie, maar in samenwerking met partners ook daarbuiten. Alle gebruikers (studenten, docenten en medewerkers uit korpsen) worden ondersteund door de mediatheekmedewerkers, onder andere door informatie-educatie. De mediatheek vervult de rol van coach die gebruikers wijst op de betrouwbaarheid en waarde van informatie. Verder verzorgt zij een attenderingsservice  (inhoudelijke en tijdschriftenattendering) en beheert zij de politiekundige thesaurus. De thesaurus is een middel om informatie eenduidig te ontsluiten en biedt een uniform begrippenkader voor het vakgebied Politiekunde.  

Landelijke Deskundigheidsmakelaar

De Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) richt  zich op het helpen slimmer en sneller oplossen van ernstige misdrijven door de inzet van (getoetste) deskundigen. Deskundigen worden op hun vakgebied getoetst door een College dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gehele strafrechtketen. De Landelijke Deskundigheids Makelaar bestaat uit een team van drie recherchespecialisten, een teamleider en projectassistente. Een recente evaluatie van LDM laat zien dat de inzet van de LDM deskundigen in het opsporingsonderzoek volgens de ondervraagde rechercheurs een belangrijke bijdrage aan de oplossing van ernstige misdrijven levert.