Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kennis

informatiezuil mediatheekKennis op maat politie (Kompol) en de mediacollectie zijn de belangrijkste kennisdiensten van de Politieacademie. Doorwerking van politiespecifieke kennis in onderwijs en praktijk staat centraal. Daarvoor worden voortdurend verbindingen gelegd tussen deze kennisdiensten onderling, het team Onderzoek, andere kennisinstellingen, de politiepraktijk en het politieonderwijs. De kennisfunctie van de Politieacademie (Kennis- en Informatieknooppunt, KIK) ondersteunt zowel politie als ketenpartners, zoals het Openbaar Ministerie (OM), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Koninklijke Marechaussee (KMar). Onze gespecialiseerde medewerkers zijn bereikbaar via kik@politieacademie.nl.

Kompol

Kompol is het online platform waarin je met één zoekopdracht op een eenvoudige manier actuele politiekundige gevalideerde kennis kunt raadplegen (inclusief landelijke en lokale afspraken). Je zoekt in verschillende in- en externe bronnen, zoals werkinstructies, praktijkervaringen, formulieren, maar ook in Juridisch Blauw. Of je nu op straat werkt, in de schoolbank zit of op het bureau, Kompol zorgt ervoor dat je altijd de kennis krijgt die voor jou relevant is, ongeacht welk device je gebruikt. We bevorderen hiermee het eenduidig werken volgens de laatste stand van zaken. Wanneer het OM met de politie afspraken maakt, worden deze in samenwerking met de experts vertaald tot gevalideerde politiekundige kennis op Kompol. Zo zorgen we er met elkaar voor dat zaken niet stuklopen omdat er niet gewerkt wordt volgens de gemaakte afspraken. 

Mediatheek

De mediatheek Politieacademie is het landelijk expertisecentrum voor informatiebemiddeling op het gebied van politiekunde; zij biedt betrouwbare informatie en de deskundigheid om je te helpen informatie te vinden. De mediatheek ondersteunt hiermee de onderwijs- en kennisfunctie van de Politieacademie.