Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Snelle Kennismobilisatie

Bij een Snelle Kennismobilisatie(SKM) wordt snel en gericht een klein team van ongeveer 10 personen samengesteld, met ervaringsdeskundige collega's, politiewetenschappers en externe experts om in een gezamenlijke verdieping en reflectie in te gaan op één maximaal twee leervragen/thema's van de aanvrager. Het betreft vaak de voorbereiding op zich plotseling voordoende problemen, al geplande gebeurtenissen of een vastgelopen onderzoek, waarop een check/verdieping/tegenspraak van buiten naar binnen gewenst is. De SKM vindt vanwege de beschikbaarheid op korte termijn meestal 's avonds plaats op de locatie van de aanvrager. Na een inleiding over de context van de leervraag, wordt in een versnellingsdiscussie de leervraag ontleed en beantwoord met nieuwe invalshoeken. Ook op dit proces rust geheimhouding; de aanvrager maakt zijn eigen leerverslag en bepaalt de verspreiding en het gebruik van de inhoud. ​