Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Peer Review

Uitgangspunt voor Peer Review is de vrijwillige, collegiale vraag van de professional zelf, die hiermee zijn eigen feedback organiseert in een veilige leeromgeving. Een gemixt team van "peers" van buiten het eigen organisatieonderdeel, een wetenschappelijk ondersteuner en een facilitator, opgedeeld in 3 of 4 koppels komen op locatie voor real time observaties, interviews en het uitwerken van de feedback voor de aanvrager. De tijdsduur van een peer review is 2,5 dag, waarvan de eerste avond in het teken staat van teambuilding/voorbereiding, op dag 1 de observaties en interviews plaatsvinden en op de afsluitende dag 2 de verkregen gegevens door het peer review team worden geanalyseerd. Binnen vier weken krijgt de aanvrager een rapport met persoonlijke feedback op zijn/haar gestelde concrete vragen. Geheimhouding teamleden is verplicht, de aanvrager bepaalt zelf de verspreiding en het gebruik van de informatie. De methode is al vaak ingezet, voornamelijk bij openbare orde, maar inmiddels ook bij gebiedsgebonden politiewerk in basisteams, opsporing, horeca en het politieonderwijs. Een nieuwe trend hierbij is de gezamenlijke aanvraag door publieke en private partners. Omdat de met de peer reviews verkregen inzichten een bredere bijdrage kunnen leveren aan de politiepraktijk wordt van de jaarlijkse serie peer reviews een geanonimiseerde analyse met goede werkwijzen en verbeterpunten samengesteld en deze zijn dan ook voor elke collega beschikbaar.

Meer lezen