Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Duurzaam Verbeteren

Duurzaam Verbeteren stelt leidinggevenden en medewerkers in staat zelf hun organisatie te onderzoeken en opnieuw in te richten. Het werk, zoals het nu is, is het uitgangspunt. Het start met de vraag aan mensen die het werk dagelijks uitvoeren, om te kijken wat ze nu eigenlijk doen en waarom. Vervolgens bekijken ze hun werk vanuit het oogpunt van de burger, wat was de bedoeling en heeft hun handelen  hier een bijdrage aan geleverd? Centrale vragen zijn: hoe werkt het werk en waarom werkt het zo? Wat is de bedoeling van het politiewerk, vanuit het perspectief van de burger?
Met deze manier van werken staan leidinggevende en medewerkers weer aan het stuur van de verbetering van politiewerk. Voortdurend kijken ze of acties en handelingen bijdragen aan de bedoeling van politiewerk. Levert het geen bijdrage, dan noemen we dat verspilling. Deze verspilling halen we uit het werk. Aanvankelijk kost dit iets meer tijd, maar die tijd wordt later teruggewonnen, omdat je de oorzaak aanpakt, in plaats van het symptoom.
 
Duurzaam Verbeteren onderzoekt het werk; niet alleen het proces maar ook de besturing, de wijze van management, de condities die het werk bepalen en de opvattingen die daaraan ten grondslag liggen. Dit noemen we de systeembril,. Om verandering tot stand te brengen moeten op al deze vlakken aanpassingen gedaan worden.

Sinds 2011 hebben we ervaren dat deze werkwijze goed past binnen de politieorganisatie. Eerst voorzichtig en lokaal uitgeprobeerd. Inmiddels werken steeds meer teams met deze methode. Duurzaam Verbeteren is gebaseerd op de Vanguard methode en is gaandeweg meer toegesneden op de politieorganisatie.

Meer lezen