Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Praktijkleren

blauw vakmanschapPraktijkleren gaat uit van samen leren tijdens het werken. Collega's ondersteunen elkaar door ervaring en kennis te delen, door te ondersteunen bij ontwikkeling en verandering. Er zijn vier vormen van Praktijkleren en overal staat de kwaliteit van het werk en het bijdragen aan een goede prestatie voor de maatschappij, de organisatie als geheel, het team of het individu centraal. Hoewel de vier vormen sterk onderscheidend zijn, is er ook overlap. Reflectie, analyse en de professionaliteit van collega's staan centraal bij alle vier de vormen.

Iedere situatie vereist daarbij zijn eigen werkwijze. Het thema, je leervragen, de doorlooptijd, de participanten en de vertrouwelijkheid bepalen welke leervorm ondersteunend kan zijn.

  • Blauw Vakmanschap: ondersteunt teams bij vragen over goed vakmanschap
  • Duurzaam Verbeteren: kijkt naar de organisatie als systeem.
  • Peer Review: persoonlijke of in partnership gestelde, vakinhoudelijke leervragen worden met peers (=gelijken) onder de loep genomen
  • Snelle kennismobilisatie: faciliteert spoedassistentie door een mix van ervaringsdeskundige collega's en hoogwaardige in- en externe kennis op elk vakinhoudelijk gebied.

Deze voorziening tot praktijkleren is geborgd in een co-creatie van de Directie Operatien (coördinatie) en de Politieacademie (ondersteuning en uitvoering) en heeft de support van het werkveld en de lectoraten van de Politieacademie. De voorziening laat zien dat zowel onderwijs als praktijk het belang van de toepassing van de vormen van informeel leren in de praktijk onderstrepen en het gebruik van de opbrengsten beschouwen als element van levenslang leren.