Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Blauw Vakmanschap

Tijdens het werk maken collega's bij grote en kleine incidenten continue keuzes. Houden ze de verdachten aan of sturen ze de verdachten weg na het horeca incident? Spreken collega's de lastige jeugdgroep wel of niet aan of krijgen ze een bekeuring? Was het optreden goed,  of waren er twijfels, waren de collega's het niet met elkaar eens? Bespreken we dat soort keuzes met collega's en onze chefs met wie we deze incidenten meemaken? Wat doen zij in zo'n situatie? Wat is handig? Wat is het effect van ons handelen? Wat kunnen we eventueel anders doen of kunnen we een volgende keer juist weer doen? Wat is goed politiewerk?

Binnen Blauw Vakmanschap vindt dit gesprek plaats. We vinden het de moeite waard om het met elkaar te bespreken, om van elkaar te leren en om (als team) beter te worden in ons vak. Om samen een antwoord te vinden: werkte het, deugde het en deed het deugd (had je er een goed gevoel bij)? Wekken we met ons optreden en de resultaten vertrouwen gewekt en voor wie? Zo'n open gesprek over de keuzes die we maken, kan zowel jou als je collega's helpen in je dagelijkse werk. In het gesprek leren we van elkaars gezichtspunten, overwegingen, aanpak of feedback op de besproken aanpak. Hierdoor kunnen collega's in de toekomst in soortgelijke situaties betere/rijkere afwegingen maken, dit uitleggen en wellicht nog beter handelen dan ze al deden. Samen met collega's ontwikkelen we zo het politievak en onderzoek we of we in het optreden vertrouwenwekkend zijn geweest. Het geeft invulling aan het omgaan en verbeteren van je professionaliteit, professionele ruimte en het sturen op waarden.

Meer lezen:

Achtergrondinformatie

Binnen de politie is eind 2012 het programma Blauw Vakmanschap gestart, met programmamanager Ben van Eeuwijk vanuit de Politie Academie. De opdracht aan het programma Blauw Vakmanschap en de Politie Academie luidt als volgt: draag zorg voor en ondersteun een ontwikkeltraject dat systematisch en continue het vak ontwikkelt in de praktijk. Blauw Vakmanschap bevordert het systematisch leren van ervaringen in de politiepraktijk. Het gaat om de vraag naar kwaliteit van het werk en het ontwikkelen van een snelle manier van werken. Zodanig dat burgers, medewerkers zelf, partners en gezag tevreden zijn over wat de politie presteert. Draag er zorg voor dat de opbrengsten van het ontwikkeltraject worden vertaald naar de opleidingsprogramma's van de Politieacademie.