Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Henk Huisjes

Henk HuisjesNaam: Henk Huisjes

Functie: bijzonder lector Kennistransfer

Onderzoeksthema’s: Kennistransfer

E-mail: henk.huisjes@politieacademie.nl

 

 

Op initiatief van de Politieonderwijsraad, een onafhankelijk advies- en afstemmingsorgaan van het ministerie van veiligheid en justitie, is Henk Huisjes benoemd tot bijzonder lector kennistransfer. Onderzoek en onderwijs aan de Politieacademie werkt samen met dit lectoraat, de aansturing vindt plaats door een curatorium van de Politieonderwijsraad en de Politieacademie. Henk Huisjes (1954) heeft een lange carrière binnen het onderwijs achter de rug. Eerst als leraar aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs, daarna als programmamanager en stafdirecteur in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2002 werd hij de eerste secretaris van de Politieonderwijsraad. Huisjes gaat als bijzonder lector Kennistransfer een praktische bijdrage leveren aan de doorwerking van kennis uit wetenschappelijk onderzoek binnen de politiepraktijk en het politieonderwijs. Zijn aanstelling per 1 maart 2016 is voor een periode van vier jaar.