Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Onderzoek uit politieopleidingen

​De Politieacademie heeft een breed aanbod aan opleidingen voor de politiepraktijk. Binnen veel van deze opleidingen vormt een wetenschappelijk onderzoek onderdeel van het curriculum. Het resultaat is dat deze nieuwe of doorstromende politiemedewerkers niet alleen ervaring opdoen met het uitvoeren en interpreteren van onderzoek, maar tegelijkertijd ook een schat aan informatie genereren. Meestal richten deze onderzoeken zich op actuele thema’s, op het snijvlak van theorie en praktijk. Vanwege het belang voor het hedendaagse politiewerk, is burgerparticipatie de laatste jaren steeds vaker het onderwerp geworden van thesisonderzoeken. 

Hieronder vindt u een overzicht van links naar thesisonderzoeken met diverse vormen van burgerparticipatie als onderwerp.

Selecteer de link, klik op de rechtermuisknop en kies 'openen in nieuw tabblad' om deze pagina aan te houden.

  
Ondertitel
  
  
  
Help de Wouten?!

Een onderzoek naar meldingsbereidheid van jeugd bij VVC-zaken in Zeeland

Leonard, K.Recherchekunde2020
De burger als collega
Cocreatie in liquidatieonderzoeken

AnoniemRecherchekunde2019
Is generatie Z participatiebereid?

Een verkennend onderzoek naar de participatiebereidheid van de nieuwe generatie burgers in de opsporing naar online criminaliteit

Versteeg, N.Recherchekunde2019
Burgerparticipatie
Een kwalitatief onderzoek naar de kansen voor burgerparticipatie in het politiedistrict Oost-Utrecht.

Benning, R. & Nauta, J.Bachelor2018
Vergroten burgerparticipatie bij de aanpak van georganiseerde hennepteelt in Zeeland-West-Brabant
Demirtas, A.Recherchekunde2018
Modern Sherlock Holmes.
How will the police respond? A multiple case study into forms of police participation in citizen criminal investigation

Duif, S.Master of Science in Policing2018
#Burgerparticipatie in de opsporing

Kennis uit afstudeeronderzoeken van recherchekundigen gebundeld voor de politiepraktijk

Lam, J.2018
Politievrijwilligers in de opsporing.

Over de wijze waarop politievrijwilligers van meerwaarde kunnen zijn bij zoekzaken

Matheeuwsen, K.Recherchekunde2018
Burgerparticipatie bij Team High Tech Crime.
Wat zijn de mogelijkheden en kansen voor de toekomst?

Knapen, P.Recherchekunde2016
Een gesloten binnenwereld & een kritische buitenwereld.

Een exploratief onderzoek naar de attitude van de Marokkaanse gemeenschappen in Culemborg en Ede ten opzichte van burgerparticipatie in de opsporing

Boezen, M.Recherchekunde2015
Een Nederlandse Vidocq Society.
Onderzoek naar de methodiek van de Vidocq Society uit Philadelphia en de implementatie bij de herziening van cold cases in Nederland

Leeuwenburgh, L.Recherchekunde2015
Burgerparticipatie
Participatie in strijd tegen woninginbraken

Sinke, M.Recherchekunde2015
“Survival of the fittest”.

Een onderzoek naar de huidige stand van zaken van de inzet van opsporingscommunicatie met beeldmateriaal in IJsselland en Twente

Ten Berge, S.Recherchekunde2015
#GAMIFICATION IN DE OPSPORING.
Een verkennend onderzoek naar gamification als incentive voor het duurzaam stimuleren van burgerparticipatie.

Achterkamp, Y.Recherchekunde2015
Aangifte- en meldingsbereidheid in Terweijde Culemborg.
Een onderzoek naar de factoren die van invloed
zijn op de aangifte- en meldingsbereidheid van
de bewoners van de wijk Terweijde in
Culemborg met betrekking tot hinderlijk,
overlast gevend en crimineel gedrag.
Basten, A.Recherchekunde2013
Burger Review Team
Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de inzet van een burger review team bij cold cases

Van Buel, J.Recherchekunde2013