Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Burgerparticipatie als (politie)onderzoeksthema

De samenleving is volop in beweging, de laatste jaren misschien wel meer en sneller dan ooit tevoren. Eén van de belangrijkste (politieonderzoeks)thema’s van dit moment is de verhouding en samenwerking tussen burgers en politie. De relatie tussen burgers en politie is complex en veelzijdig. Niet alleen is de politie er uiteindelijk voor de burger, ook is zij grotendeels afhankelijk van burgers om haar taak goed uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd worden dezelfde burgers steeds zelfstandiger. Ondersteund door technologie en alom beschikbare kennis pakken zij steeds meer taken op die voorheen de verantwoordelijkheid waren van de politie, zoals handhaving, opsporing en hulpverlening. 

De Politieacademie staat midden in deze dynamiek en verbindt de politiepraktijk met politieonderwijs en de laatste wetenschappelijke inzichten. Door haar unieke positie heeft de Politieacademie de laatste jaren veel kennis verzameld over burgerparticipatie in met name de opsporing. Zowel door onderzoeken vanuit Team Onderzoek als door onderzoeken vanuit alle opleidingen, zoals politie- en recherchekundigen. 
Burgerparticipatie is dan ook een van de onderzoekslijnen binnen het thema 'Nieuwe veiligheidscoalities' van de strategische onderzoeksagenda 2019-2022. De strategische onderzoeksagenda bevat de belangrijkste thema’s voor politieonderzoek de komende jaren. Het stelt daarmee de kaders voor het onderzoek dat de Politieacademie uitvoert en voor het wetenschappelijk onderzoek dat ze uitbesteedt. 

Met deze themapagina wil de Politieacademie de kennis uit eigen relevant onderzoek over burgerparticipatie op een toegankelijke manier beschikbaar maken voor wetenschap, (politie)praktijk en overige geïnteresseerden. Het betreft een selectie uit de mediatheekcatalogus van de Politieacademie.

Tips of vragen over de themapagina Burgerparticipatie? Stuur een mail naar Jerôme Lam