Lectoraat Weerbaarheid

De menselijke dimensie van het politievak is de afgelopen jaren in beeld gebracht. Deze dimensie duidt de politie als weerbaarheid. Weerbaarheid is het succesvol kunnen functioneren in uitdagende omstandigheden. Weerbaarheid vraagt om: het vermogen om in het uitoefenen van het politievak bij voortduring de blik naar binnen te richten in verbinding met anderen. Het onderzoeken van weerbaarheid heeft tot doel om de menselijke en intermenselijke aspecten van het vakmanschap beter te leren begrijpen. Van binnenuit. En daarmee de politiefunctie verder te ontwikkelen.

Weerbaarheid is opgenomen als een van de centrale onderzoeksrichtingen van de politie in de komende periode (Strategische onderzoeksagenda voor de Politie, 2015-2019). Zwaartepunt van het onderzoek is de relatie tussen het individuele en het groepsmechanisme van weerbaarheid. Via praktijkonderzoek wordt vooral de werking van zingeving binnen het model van individuele weerbaarheid onderzocht en gerelateerd aan de dynamiek van verbindingen in de groep. Het doel is om gefundeerde handvatten te ontwikkelen om weerbaarheid in de dagelijkse politiecontext verder te versterken. De praktische opgave in het politievak blijft uitgangspunt in de toekomstige verkenning.