Peer review

De peer review methode is een intercollegiale leermethode ontwikkeld door het lectoraat. Op verzoek van de ene eenheid bekijken ervaren politiemensen uit andere eenheden real time de aanpak van hun collega’s bij een specifiek evenement of meer routinematige werkzaamheden. De focus wordt bepaald door de aanvragende politieorganisatie.   Een peer review is geen allesomvattend of diepgaand evaluatieonderzoek, maar wel het resultaat van een zorgvuldig, gericht en gestructureerd proces van gegevensverzameling om een representatief beeld te krijgen van het optreden en het optredende korps een spiegel voor te kunnen houden. De methode is gericht op het verzamelen en uitwisselen van ervaringen tussen de vragende eenheid en de collega’s uit de andere eenheden.  Doel van de peer review evaluatie is goede werkwijzen en aandachtspunten voor de politie als geheel te identificeren.   De methodiek is voor het eerst toegepast in een Europese pilot (Adang & Brown, 2008). Mede op basis van gegevens van deze pilot is een academisch proefschrift verschenen (Brown, 2012). De peer review methode wordt inmiddels toegepast in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk (Londen), Zweden en het EU-project Godiac. In alle gevallen is het lectoraat betrokken bij de introductie of de toepassing.