Onderwijs

Het lectoraat is nauw verbonden met de School voor Gevaar- & Crisisbeheersing. Zij draagt bij aan ontwikkeling van curricula en stimuleert de participatie van studenten en docenten bij haar onderzoeken. Ook verzorgt de lector colleges voor een aantal opleidingen, waaronder de Master of Crisis and Public Order Management, een gezamenlijke opleiding van de Politieacademie en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Onderzoeksresultaten van het lectoraat worden verwerkt in de politiepraktijk en het onderwijsaanbod.

In de rechterkolom staat een overzicht van het onderwijsaanbod van de Politieacademie dat aansluit bij dit lectoraat.

 


Bepaalde onderzoeken en hun consequenties voor het onderwijs kregen speciale aandacht van het lectoraat:
 

‘Zijn wij anders Academietour’

In het 2010-2011 verzorgde het lectoraat een ‘Zijn wij anders Academietour’ langs alle Politieacademiescholen en locaties. De opzet was een debat met docenten en studenten over de inhoud van het onderzoek ‘zijn wij anders’.
 

‘Er is geen feest. De overheidsreactie op project X Haren’

Na het uitkomen van het rapport ‘Project X-Haren’ in maart 2013 ging de lector in gesprek over de lessen hieruit voor het onderwijs met vakdocenten van verschillende vakgroepen en scholen en locaties.
 

Cepol

Het lectoraat leverde de afgelopen jaren namens de Politieacademie bijdragen op het gebied van Urban Violence, Public Order & Crowdmanagement en Research & Science.