Medewerkers

Otto Adang (lector)

Dr. Otto M.J. Adang (1956) is gedragswetenschapper. Hij is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. Adang is geïnteresseerd in agressie, verzoening en collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving. Hij geeft sinds 1998 leiding aan het door hem opgezette onderzoeksprogramma Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties, gericht op de interactie tussen politie en burgers.  

 

Carin Esman (onderzoeker)

Drs. Carin J.T. Esman is bestuurskundige, afgestudeerd op het terrein van openbare orde problematiek. Binnen het lectoraat specialiseert zij zich op het gebied van grootschalig optreden.

Anne van Uden (promotieonderzoeker)

Anne van Uden, MSc. (1985) is sinds 2011 verbonden aan de Politieacademie. Van 2003 tot 2008 studeerde zijn Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit waarna zij onder andere werkte bij het COT, Instituut voor veiligheids en crisismanagement. Daar deed ze onder andere onderzoek naar wijkagenten. Bij de Politieacademie voerde ze meerdere korte onderzoeksprojecten uit waaronder Project X Haren, De tweede frontlijn, over intake en service en FoBo. In februari 2013 is zij gestart met een promotieonderzoek naar geweld in woonwijken en de aanpak van de politie.