Lopende onderzoeken

 Good practice in Dialogue

 

Good practice in Dialogue and Communication during protest events is een Europees project, gecoördineerd door de Zweedse nationale politie, waarbij in tien landen observaties bij demonstraties worden uitgevoerd o.b.v. de peer review methodiek.

De lector was senior adviseur van het project. Het onderzoek is afgerond eind juli 2013.

Meer over het Godiac Project

 Geweld in woonwijken

 

In opdracht van en gefinancierd door het landelijk programma aanpak geweld doet Anne van Uden, begeleid door de lector, promotieonderzoek naar goede werkwijzen in de aanpak van geweld in de publieke ruimte.

Bij het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van de door het lectoraat ontwikkelde peer review methodiek. Het onderzoek is afgerond februari 2017.

 Van conflict naar coöperatie

 

Een gezamenlijk onderzoeksproject van de Politieacademie en de Universiteit van Tilburg (Tilburgse School voor Politiek en Bestuurskunde).

Onder begeleiding van Otto Adang (Lector Openbare Orde en Gevaarsbeheersing) en Gabriel van de Brink (Lector Ethiek en Gezag) onderzoeken promovendi Misja van de Klomp en Sara Stronks de wijze waarop processen van conflict tot samenwerking -ook wel verzoeningsprocessen genoemd - verlopen bij groepsconflicten tussen politie en burgers. Uitgangspunt is dat (percepties over) relaties tussen - leden van - de partijen van invloed zijn op de interactie bij dergelijke processen en dat verzoeningsinteracties op hun beurt ook (percepties over) de relatie tussen - leden van - de partijen kunnen beïnvloeden. Zij onderzochten zeven cases.

Misja hanteert een meso-perspectief in de analyse van interacties en houdt zich bezig met de vraag in hoeverre beleid, regels en wetten van invloed zijn op verzoeningsprocessen.

Sara richt zich in het bijzonder op de micro-interacties en de wijze waarop deze het verloop van verzoeningsprocessen beïnvloeden.

In 2013 hopen Misja en Sara hun proefschrift af te ronden.