Lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing

De missie van het lectoraat is het bevorderen van veilig, verantwoord en effectief politieoptreden bij ordehandhaving en gevaarbeheersing. Het lectoraat geeft hier invulling aan door wetenschappelijk gefundeerde en praktisch toepasbare kennis over de interactie tussen politie en burgers in potentieel gevaarlijke situaties te vergaren en verspreiden. Doelen daarbij zijn:

  • Meer zicht krijgen op goede politiële werkwijzen en op de vraag waarom sommige werkwijzen effectiever zijn dan anderen;
  • Bevorderen dat deze werkwijzen daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast;
  • Veilige leeromgevingen creëren; (voorbeeld: peer review);
  • Politiepraktijk, politieonderwijs en politiekundige kennis consequent met elkaar verbinden.

Centraal in het onderzoeksprogramma van het lectoraat staan: 

Daarnaast blijven openbare orde aspecten specifiek rondom voetbal een thema van het lectoraat.

Het lectoraat organiseert vier keer per jaar een kenniskring, een informele werk- en netwerkbijeenkomst waarin de verbinding wordt gelegd tussen de verschillende activiteiten op het vlak van onderwijs, onderzoek en praktijk. Naast een vaste kern van medewerkers van het lectoraat, docenten, onderzoekers en mensen uit het politieveld, schuiven afstudeerstudenten en projectonderzoekers aan.

Otto Adang: vier strategische principes crowdmanagement