Artikelen & in de media

Hieronder vindt u een overzicht van gepubliceerde artikelen en interviews in vakbladen en andere media.

Mariëlle den Hengst en Jan ter Mors, Community of Intelligence: The Secret Behind Intelligence-Led Policing, IEEE copyright.

Artikel Tijdschrift voor de Politie nr. 4, 2012, Intelligencegestuurd politiewerk, een maturity model.Hengst, M. den, ‘Intelligencegestuurd Politiewerk: een Maturity Model’, Proces, vol. 91, no. 3, 2012, p167-178.

Artikel/opinie Tijdschrift voor de Politie, nr. 3, 2012 Benutten we de kansen? (briefen bij de nationale politie)

Artikel Policing, a journal of policy and practice (Mariëlle den Hengst en Erik Staffeleu), maart 2012 Different Information Organizations to Produce the Same High Quality Intelligence: An Overview of the Police Forces in the Netherlands (samenvatting en link naar full text)

Artikel Tijdschrift voor de Politie nr. 4, 2011'Inrichting van de informatiefabriek' Klik hier voor het onderzoek waaraan dit artikel refereert.

Artikel Secondant nr.1 maart 2011'Nieuwe impuls voor veiligheidsaanpak, Het beste van drie werelden' Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek dat ten grondslag lag aan dit artikel.

Artikel Blauwdruk  "De grondstof van het politiewerk"

Nieuwsbrief Operatie Opsporing juli 2009: Interview met Marielle den Hengst

Politieacademie Magazine juni 2009: Intelligence is iets van ons allemaal

Tijdschrift voor de Politie juni 2009: Intelligence, meer dan opsporing alleen

Agenten in gesprek met burgers
Interview Marielle den Hengst