Lectoraat Intelligence

Het lectoraat Intelligence richt zich op strategische vragen die voortvloeien uit de introductie van ‘intelligencegestuurd politiewerk’ in Nederland. Het lectoraat is ingericht in samenwerking met de Board Opsporing van de Raad van Korpschefs. Hoe intelligence toegevoegde waarde heeft voor de politie is de centrale vraag die het lectoraat wil beantwoorden. Het zet zich in op gerichte verbetering van informatieverzameling, -analyse en -gebruik bij het nemen van besluiten en het maken van keuzes op operationeel, tactisch en strategisch niveau.​​

 Actueel

Video: Crowdmanagement: bewuste keuzes maken