Lectoraat Gebiedsgebonden Politie

Het lectoraat Gebiedsgebonden Politie verbindt wetenschap, politiepraktijk en politieonderwijs op het gebied van politiewerk in steden, wijken en buurten. Drie onderzoeksthema's staan centraal.

  • Hoe kan de politie haar lokale basis op orde houden, door stevig én nuchter optreden in de sfeer van openbare orde als de omstandigheden daar om vragen? Welke voorwaarden zijn hiervoor nodig?
  • Hoe kan de effectiviteit van de opsporing door de lokale politie verbeterd worden? Criminologisch onderzoek moet meer inzicht geven in effectief optreden tegen vormen van criminaliteit, zowel bij de politie intern als met haar partners. De connectie tussen ondermijnende criminaliteit en de wijkenaanpak staat op de agenda, wat zijn de effecten van deze ernstige vormen van criminaliteit op de wijken en hoe kan er het best tegen worden opgetreden?
  • De lokale inbedding van de politie binnen het nationale politiebestel zal gevolgd worden. Hoe worden op lokaal niveau burgers, politiek en bestuur bediend door de politie en hoe loopt de advisering en samenwerking op het gebied van het integraal veiligheidsbeleid?

Het lectoraat draagt door haar onderzoek – ook naar actuele thema’s die lokaal spelen zoals het coffeeshopbeleid -  bij aan praktische oplossingen, aan vernieuwing, verandering en aan de ontwikkeling van vakmanschap binnen de gebiedsgebonden politie.

 

 Actueel

Wijkagent in gesprek met buurtbewoners